Gå till innehåll

De första nybyggarna

Gerhard och Elsa Persson med barnen Anne Marie och Lars.

1931, i maj månad, hade många familjer från Stockholms innerstad börjat gräva i Norra Ängby för att kunna gjuta grundplatta och mura källarväggarna till vad som skulle komma att utgöra  grunden till det små hus som för de flesta kom att bli deras hemvist här för många år framöver.

Elsa Persson på verandan på Ultunavägen.

Norra Ängby Tidning har genom åren kunnat skildra de vedermödor och känslor av lycka som de pionjärer som formade vår stadsdel kände. Efter månader av idogt kroppsarbete med grund och sedan resande av väggar och tak, tapetsering och målning, kunde de, säkert med visst välbehag, från verandan se ut över sin lilla tomt.

Gerhard kom att bo kvar på Ultunavägen till sin död 1970. Elsa flyttade till äldreboende 1986 när barnbarnet Anna tog över. Nu är Annas familj fjärde generationen i huset.

Fler pionjärer

Framöver ska vi redovisa fler husbyggare. Tills dess söker vi hela tiden bilder och berättelser om nybyggarna och deras historia. Hör av dig till någon i tidningens redaktion.
__________________

Antal lästa gånger: 86