Gå till innehåll

Flaggstång

På 30-talet var flaggstången en vanlig utsmyckning i småstugans trädgård. Den var populär sedan årtionden tillbaka. Man kan i kolonistugeområden från 10- och 20-talet se att flaggstänger är vanligt förekommande.

I exempelvis Karlskrona anlades på 20-talet ett kolonistugeområde som heter Brändaholm. Där har många av stugorna flaggstång och de har bidragit till att holmen är en av de vanligaste bilderna som visas från staden.

Flaggstången var tillverkad i trä och infäst i basen med två u-balkar. U-balkarna var fastgjutna i ett betongfundament. För att fälla flaggstången då man vill underhållsmåla den använde man sig av antingen speciella korta stänger i olika längder. Dessa stänger var försedda med en i metall u-formad avslutning. Denna avsutning var lindad med exempelvis trasor. Man tog emot stången med dessa stänger allteftersom flaggstången fälldes. En annan variant var att använda sig av föreningens flaggstångsvinsch. Vinschen finns fortfarande för utlåning för de fastighetsägare i föreningen som har en flaggstång i trä.

Flaggstång från 30-talet i trä med plåtknopp.

På Ivar Wings ritningar ser man ofta att en flaggstång är inritad i närheten av den grusade planen på gårdssidan. Se vänster bild nedan där flaggstången är markerad med blå ring.

Ivar Wings ritningar med flaggstång

Bilden finns oredigerad under rubriken Trädgård/Trädgårdsritningar.

Flaggstång i trädgård

__________________

Antal lästa gånger: 518