Gå till innehåll

Gatumiljö

Gaturummet har avsiktligt givits en enhetlig framtoning.

Den har åstadkommits genom att fastighetsägarna har uppmanats att plantera häckar mot gata, träd enligt en framtagen stomplan och att husen har lagts i gatulinjen eller nära gatulinjen. Hildebrandsvägen är ett exempel på där man har lagt husen i direkt linje med gatan. Man följer här idealet med småstaden som man redan på 20-talet gjorde på Magnebergsgatan i Enskededalen.

Staket mot gata fanns starka anvisningar emot då man ansåg att i de tidigare anlagda områdena gav de ett brokigt intryck. Dels hade staket olika form och ofta underlät fastighetsägaren att sköta underhållet  på önskvärt sätt. I Småstugeföreningarnas tidning fanns en rätt kraftfull diskussion för och emot staket där motståndarna var tongivande.

Beckombergavägen mot Björklundshage

Vidare angav Småstugebyrån att kulören på fasaderna skulle vara enhetlig och småstugeägaren hade ett fåtal kulörer att välja på. Man ville även med kulören undvika det brokiga intryck som annars skulle bli fallet. Se vidare under artickel om ursprunglig färgsättning.

Senast uppdaterad 26 mars 2013
__________________

Antal lästa gånger: 54