Gå till innehåll

Pergola

Pergola var en variant på berså som man använde i småstuge trädgården. I Småstugeföreningarnas tidning 1935 fanns ett ritningsförslag för hur en pergola kunde konstrueras. Själva ritningen är dock från 1923. I samma nummer ges ett förslag på var i trädgården man kan placera pergolan. Den benäms nummer 15 på ritning 32 och kallas berså av träspaljé.

Ritning till pergola Typ A

I Norra Ängby finns det ett fåtal spaljeer eller pergola kvar. Bilden nedan visar en spaljé med placering mitt i trädgården med äppelträd runt i raka linjer.

Bilden nedan visar en spaljé med placering mitt i trädgården.

Bilden visar en spaljé med placering mitt i trädgården.
Standardritning 70 från senare delen av 30-talet.

Bilden nedan tagen på 40-talet visar en fristående spalje som en variant på pergola. Fler blider finns under rubrik stenparti.

Bilden från 40-talet med en spalje.

__________________

Antal lästa gånger: 575