Gå till innehåll

Stadsbyggnadskontorets program för Norra Ängby

Stadsbyggnadskontorets program för Norra Ängby från 1978

Titta på programmet som ett historiskt dokument. Det visar att omsorgen om Norra Ängby inte är ett nytt påfund, utan en mångårig angelägenhet för staden till områdets gagn.

Norra Ängby, Ett program för din närmiljö

En stor del av innehållet är lika aktuell som för trettiofem är sedan. Annat har däremot ändrats sedan skriftens tillkomst. Så heter t.ex. stadsplan idag detaljplan och byggnadslov bygglov. Material och metoder för tilläggs- och fuktisolering har utvecklats (sid 17, 18) och rutinerna för bygglovsansökning har ändrats (sid 40).

Aktuell information om bygglov hittar du under "Bygga och renovera" som du når via hemsidan.

Detaljer
Senast uppdaterad 26 mars 2013
__________________

Antal lästa gånger: 313