Gå till innehåll

Stenparti

Redan från början anlade man stenpartier i Norra Ängby där det fanns nivåskillnader i tomten. Nedan visas två foton från 40-talet med stenpartier och spaljéer. På det högra fotografiet kan man dessutom se väggspaljé för fruktträd, fristående spaljé. Färgsättningen på huset är ljuskulör med vindskivor och foder i samma kulör som fasad. Fönsterbågar är mörkare.

Spalje och stenparti.
Stenparti med växter

Stenpartiväxter enligt Småstugeföreningarnas tidning maj 1935 (text någon skillnad i presentation). Till höger originalartickel.

Lista på stenpartiväxter

Följande stenpartiväxter kunna trivas även i starkt skuggiga lägen:

 • Actea spicata, trollduva, 50cm hög. SMå vita blommor samlade i klase i juli.
 • Allium ursinium, lökväxt.
 • Anemone nemorosa, vitsippa.
 • Asarum hasselört obetydliga rödbruna blommor i maj. Välluktande och 15-20 cm hög.
 • Aspidium arter
 • Astrantia stjärnflocka är en meterhög egendomlig växt. Vita eller rosafärgade stjärnformiga blommor. Måste uppbindas.
 • Carexarter starr vackra blad, infattningsväxt
 • Circaea alpina
 • Convallaria konvalje
 • Corydalis bulbosa nunneört blommar i april maj.
 • Epimedium sockelblomma eller sockört. Härdig växt ofta vintergrön
 • Galeobdolum gulsuga, gula blommor och vackra blad som kan förökas lätt.
 • Hacquetia hör till flockväxterna. Bilda små tuvor. Bladlösa stjälkar framkomma i mars-april. Gula blommor.
 • Helleborus julros har övervintrande blad och stora vita blommor som övergå i rosa.
 • Hepatica tribloba blåsippa
 • Luzula-arter skogsfryle och vitfryle har bruna eller vita blommor.
 • Polygonatum är en meterhög dekorativ växt.
 • Polypodium är en ormbunksväxt.
 • Pulmonaria lungört är en härdig anspråkslös växt som blommar tidigt.
 • Scolopendrium ormbunksväxt
 • Vinca vintergröna
 • Viola odorata luktviol

__________________

Antal lästa gånger: 181