Gå till innehåll

Ursprunglig färgsättning

Författare: Niklas Sölvemark Publicerat 2009 

Området var från början styrt när det gäller val av kulörer på utomhusfasaderna. Till dessa fasadkulörer fanns en variation vid val av snickerier såsom fönsterbågar, vindskivor och kulör på fönsterfoder.

Kulörerna följde med modet i byggandet så att de första stugorna i Ängby som byggdes 1931 följde en tradition från 20-talet. Denna innebar en ljus färgskala i pastellfärger och valet för självbyggaren var begränsat till ett fåtal kulörer.

Kulörerna följde med modet i byggandet som innebar en ljus färgskala och valet för självbyggaren var begränsat till ett fåtal kulörer. Det fanns en grön, bruten vit, rosa samt en kraftigare rödockra att välja på. Dessutom fanns ett fåtal fastigheter som efter tillstånd fick välja falu rödfärg. Tanken med begränsningen i färgvalet var att området skulle ge ett enhetligt intryck. Trots denna begränsning kom kritik mot att småstugeområdet uppfattades som brokigt.

Fasad i original målad med linoljefärg i bruten vit. 

Följande kulörer har vi funnit i området som vi bedömer som originalkulör. Det är dock svårt att veta hur mycket kulören har förändrats sedan färgen var ny. Vi har dessutom funnit en fasad som redan från början har varit målad med falu rödfärg.

Fasad med original falurödfärg. På ett flygfoto från 30-talet har vi identifierat ett mörkt hus som denna fastighet.
Grön kulör kan vara original. Stämmer med andra rester kulturmiljögruppen funnit i området.

Färgkoder:

  • Rödbrun: 4030-Y50R Ultunavägen, Beckombergavägen 1931-32
  • Beige: S1005-Y10R Ultunavägen (lager 2)
  • Grön: 4020-G70Y Dybecksvägen 1931-32
  • Ljusgrön: 1010-G70Y (färgflagan är något mörkare) 1938

Under mitten av 30-talet och framåt blev det vanligare att följa funkisens färgskala med fasader i bruten vitt. Det blev till denna brutna vita kulör mindre variation av färgsättning av snickerier. Man använde samma kulör på takfot, fönsterfoder och vindskivor som till fasad. Däremot valde man ofta en kulör på själva fönsterbågen och ytterdörren såsom engelsk röd eller en mättad grön nyans. Smide målades i svart. Grunden kunde lämnas omålad till en början. Alternativet var svart grund eller en grå nyans.

Vit färg understa lagret dock ovanpå brun grundfärg.
Hus med originalfärg.

Senast uppdaterad 3 maj 2020
__________________

Antal lästa gånger: 644