Gå till innehåll

Fornminnesskylt uppsatt i Komötet!

Ett fantastiskt fint väder rådde när Bromma Hembygdsförening och Stockholms Stadsmuseum avtäckte en fornminnesskylt i Komötet den 8 oktober. Skylten är nu uppsatt i hörnet av Liljegrensvägen och Peringskiöldsvägen och syns tydligt för förbipasserande. Bakom skylten ligger de fina högarna på gravfält RAÄ 63, som jag skrev om i NÄT 2009:1.
Här finns 20 gravar, varav 4 högar. Särskilt märkliga är de två treuddar som finns på gravfältet - nu föredömligt framröjda (liksom övriga gravar) av stadens Fornminnesgrupp. Mer kommer i nästa nummet av NÄT.

Nils Ringstedt

Stort intresse för vårt kulturarv i Norra Ängby
__________________

Antal lästa gånger: 84