Gå till innehåll

Snabba hus prövas av Mark- och miljööverdomstolen

Vi skrev om Snabba husen på Bergslagsvägen före sommaren. Nu har Svea Hovrätt get prövningstillstånd till Mark- och miljööverdomstolen. Ett viktigt beslut då det fanns vissa brister i ärendet. Skrivelsen från Svea HR finns nedan.

Lägenheterna har överklagats gång på gång. Nu beviljar högsta instans prövningstillstånd. Foto: Svenska Bostäder

Svea-HR-P-9496-19-Slutligt-beslut-ej-särskilt-uppsatt-2019-11-21

Det finns en artikel här på Bromma Direkt.