Gå till innehåll

Så bekämpar du parkslide – 4 värdefulla råd

Här är några tipps att försöka få bort Parkslide, läste att i England så är vissa fastigheter osäljbara på grund av parkslide då det är för dyrt att sanera. Nu är det tid att starta innan växten går i vila!

Så kan du (försöka) bekämpa parkslide:
1. Studier har visat att växten tappar kraft och biomassa om den huggs ner fyra gånger per år. Första huggningen när de första skotten visar sig på våren och den sista innan växten går i vila under hösten. Upprepa i flera år.

2. Avhuggna stjälkar bör betraktas som farligt avfall. Låt stjälkarna torka ordentligt och bränn på plats. Ofullständigt förbrända stjälkar kan överleva och slå rot. Sprid inte askan.

3. För att helt bli av med parkslide krävs att plantorna grävs upp och tas bort manuellt. Rotstammar och rötter växer ofta mycket djupt och man kan behöva gräva flera meter ned. Uppgrävda rötter lämnas till återvinningscentral för eldning, inte kompostering.

4. Efter att plantorna grävts bort täcks marken med presenning i flera år. Nya rotskott kan skjuta upp ända upp till sju meter från moderplantan. Täckningen måste vara absolut heltäckande. Även små glipor kan räcka för att nya skott ska titta fram.

(Källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland)
Källa: Så bekämpar du parkslide – 4 värdefulla råd | Land