Gå till innehåll

Hur många poäng får din trädgård?

Hur ser det ut i din trädgård med den biologiska mångfalden. Detta är en viktig fråga nu när vi just håller på med den sjätte massutrotningen i historien. Här finns en test för att mäta den biologiska mångfalden.

1. GIFT OCH GÖDNING
Det enklaste sättet att samla in poäng. Använd inte konstgödsel eller bekämpningsmedel. Det är helt enkelt inte bra för naturen.
2. HÄCKAR OCH BUSKAGE
Plantera inhemska arter (som funnits i Sverige i hundratals år) för att minska risken för att sprida invasiva växter, låt ris och grenar ligga i en hög och ha ett tätt buskage någonstans på tomten. Genom att lämna kvar löv under träd och buskar bidrar du till mikrolivet och minskar dessutom risken för torka.
3. STORA TRÄD OCH DÖD VED
Ju större och fler träd desto bättre, men även smala döda träd gör skillnad. Låt det ligga eller stå kvar på tomten. Döda träd är som skyskrapor fulla av liv.
4. ÖRT- OCH GRÄSMARKER
Plantera gärna inhemska arter som pollinatörer uppskattar och om du inte vill låta stora delar av gräsmattan bli en äng, så lämna åtminstone öar i den som får växa fritt och som du klipper först efter blomningen. Läs mer om hur du anlägger en äng i den här artikeln.
Fetbladiga växter som gul och vit fetknopp kan läggas ut som en matta på tak om du har möjlighet. Det är både vackert att se på och bra för pollinatörer.
5. ÄNG OCH VATTEN
Att skapa en trädgårdsdamm eller ett småvatten utan fisk är ett utmärkt sätt att gynna biologisk mångfald i din trädgård. Läs mer om hur du gör här.
6. JORD, STEN OCH VALLAR
Många småkryp bor i jord, grus, stenhögar och sand. Läs mer om hur du gynnar marklevande bin i den här artikeln.
7. BON TILL FÅGLAR OCH DÄGGDJUR
Fågelholkar, fladdermusholkar, mulmholkar eller bihotell – det är många djur som behöver hjälp med att hitta bostäder. Du kan hjälpa dem!

Källa: Hur många poäng får din trädgård? – Rikare trädgård