Gå till innehåll

Ge oss naturen tillbaka! – SvT

SvT har en serie i fyra delar om hur man kan öka den biologiska mångfalden. I programmet som görs på initiativ av en kommun i norra Danmark, här visas exempel på hur man enkelt kan öka mängden insekter. Från introduktionen på SvT:

Frank Erichsen från "Hundra procent bonde" säger välkommen till ogräset och tar sig an uppdraget att rädda insekterna i den lilla danska staden Hjørring. Bin och fjärilar ska få en ny chans genom återskapandet av vild natur. Men kan Frank få med innevånarna på idéen att hjälpa insekterna genom att låta ogräset frodas? Det kräver inte bara förändring i trädgårdarna utan också ett helt nytt sätt att tänka.

Kan ses till den 9 december 2021.

Källa: Ge oss naturen tillbaka! – Avsnitt 1 | SVT Play