FÖRENINGEN

Föreningens adress är:

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
c/o Anna-Karin Ekholm
Bergslagsvägen 252
168 55 Bromma

Ny hemsida på gång.

Vi kommer snart att byta hemsida till en som vi kör i Wordpress som är enklara att sköta än nuvarande.

Så det kan hända att vi inte syns en stund, men vi är strax tillbaka.

 

Bengt Randers

Nytt År 2019

"Snabba Hus" byggs i omedelbar närhet till Norra Ängby.

Vi har redan i senaste numret av vår tidning rapporterat om projektet som berör ängen mot Råcksta där markarbeten fortgår. I augusti i år lämnade föreningen synpunkter på bygglovsansökan. Bygglovet blev ändå den 11 oktober 2018 godkänt av Stadsbyggnadskontoret (SBK) och är överklagat till Länsstyrelsen av Norra Ängby Trädgårdsstadsförening och även några boende som bor nära ängen. Föreningens argument har varit och är framför allt att den komplicerade konstruktionen av husen pekar på att man inte avser att riva dem efter 15 år som är den maximala tiden som byggnader med tidsbegränsat bygglov får stå. Vi ser tyvärr inga tecken på att Stockholms Stad har förmåga och planering för att bygga permanenta bostäder för uthyrning eller för en långsiktig lösning av bostadsbristen.

Vill du hjälpa till vid olika evenemang i området?

Alla evenemang och andra aktiviteter som arrangeras i Norra Ängby behöver några som hjälper till. Vill du bidra med din hjälp ibland när det funkar, anmäl dig då gärna till vår frivillig-pool. 

Klicka här och lägg in dina uppgifter, så hör vi av oss nästa gång det behövs hjälp.

Vad tycker du om trafiken i Norra Ängby?

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening samlar in synpunkter på trafiksituationen i området, och tar tacksamt emot alla förslag på lösningar också. När vi har fått in fler kommer vi sammanställa dessa och kontakta kommunen för en diskussion om vad som kan göras. 
Klicka bara på länken och lämna ditt bidrag. Det går fort.

Stadsbyggnadsnämnden avslog bygglovet

för en återvinningsstation på Snorreängen.

Årsmötesinformation och historik

Här ligger de senaste årens årsmötesinformation.

Klicka på bara!

  2018  

  Protokoll  

  Verksamhetsberättelse  

  2017  

  Protokoll  

  Verksamhetsberättelse  

  2016

Protokoll

Verksamhetsberättelse

  2015

Protokoll

Verksamhetsberättelse

  2014

Protokoll

Verksamhetsberättelse

  2013

Protokoll

Verksamhetsberättelse

  2012

Protokoll

Verksamhetsberättelse

Introduktion till Norra Ängby Trädgårdsstadsförening

En introduktion för dig som är ny i området eller inte kommit i kontakt med föreningen.