Gå till innehåll

Introduktion till …

En introduktion för dig som är ny i området eller inte kommit i kontakt med föreningen.

Norra Ängby

Vi bor i ett fantastiskt härligt område. Två naturreservat inom promenadavstånd och 20 minuter till City. Norra Ängby är ju frukten av kloka politikers arbete under förra seklets första hälft. Även om området förvandlas med tiden finns själen kvar. Kulturmiljögruppen arbetar som en del av föreningen arbetar med det som vi tycker är viktigt att bevara och som är unikt för Norra Ängby. Norra Ängbys själ fångas väl bäst i vår mycket uppskattade Norra Ängby Tidning. Denna delas ut till samtliga hushåll i Norra Ängby. Går du med och betalar medlemsavgiften, stödjer du bl a utgivningen.

Lite fakta

Norra Ängby består av 1600 hus, de flesta av småstugekaraktär. Mer än 70% av hushållen är medlemmar i föreningen. Omsättningen är låg, ca 5%. Den genomsnittliga boendetiden är cirka 20 år.

Frivilliga krafter

Många ideella insatser görs i föreningen av olika grupper. Så skall det vara. Under »kalendern« i tidningen eller på norra-angby.se ser du flera smakprov på vad som händer i vår närhet. Mälarscouterna håller i det sedvanliga firandet av Valborgsmässoafton på Snorreängen. Gökottan med promenad runt våra sjöar Judarn och Kyrksjön en tidig morgon i maj leds av kunnig ornitolog.

Grannsamverkan

Förutom en naturlig, trevlig kontakt med våra grannar har vi en Grannsamverkan med anor från 1992. Hemsidan, grannsams.se, har fått mycket beröm från olika håll. Här får du tips och aktuella rapporter från polisen. Men kärnan i verksamheten är fortfarande de små nätverken grannar emellan.

Förnyelse

Du som nyinflyttad i Norra Ängby kanske har några idéer som du vill förverkliga ensam eller tillsammans med en grupp. Frivilliga krafter som vill hugga i med Äppelsöndagen, Midsommar och kanske en Torgfest vill vi också gärna se. Vill du driva ett nätverk med fokus på skola eller undomsverksamhet? Vi har tidning, hemsida och och Facebook-grupper. Kort sagt, hör av dig!

Det finns plats

I mars har vi årsmöte med val av styrelse. Det finns alltid plats för nya krafter. Har du lust och möjlighet, eller kan du rekommendera någon? Det vore trevligt om "de nyinflyttade" tog plats i styrelsen!

Via hemsidan norra-angby.se under Föreningen/Styrelse och funktionärer når du oss.