Gå till innehåll

Kulturmiljögruppen

Kulturmiljögruppens arbete

Kulturmiljögruppen inom Norra Ängby Trädgårdsstadsförening vill utgående från Norra Ängby som Riksintresse öka kunskapen om och medlen till bevarande av stadsdelens unika värden.
Arbetsgruppen vill genom insamling av bakgrundsmaterial och kontakt med berörda myndigheter dokumentera stadsdelens historia och framtid.
Den vill sprida information om de karakteristiska småhusen, deras trädgårdar och närmiljö och hur de kan anpassas till dagens behov utan att förlora sina särdrag. Informationsspridningen kan ske genom Norra Ängby Tidning, föreningens hemsida och Facebook-grupper samt tryckt material och föreläsningar, och riktar sig inte bara till nyinflyttade utan till alla som uppskattar förmånen att få bo i vår Norra Ängby.

Om du vill veta mer om gruppen och kanske också ingå i den så går det alldeles utmärkt att kontakta den - kulturmiljogruppen@norra-angby.se är adressen!