Gå till innehåll

Kulturmiljögruppen

Kulturmiljögruppens arbete

Kulturmiljögruppen inom Norra Ängby Trädgårdsstadsförening vill utgående från Norra Ängby som Riksintresse öka kunskapen om och medlen till bevarande av stadsdelens unika värden.
Arbetsgruppen vill genom insamling av bakgrundsmaterial och kontakt med berörda myndigheter dokumentera stadsdelens historia och framtid.
Den vill sprida information om de karakteristiska småhusen, deras trädgårdar och närmiljö och hur de kan anpassas till dagens behov utan att förlora sina särdrag. Informationsspridningen kan ske genom NÄT-tidningen, NÄTs hemsida, tryckt material och föreläsningar och riktar sig inte bara till nyinflyttade utan till alla som uppskattar förmånen att få bo i vår Norra Ängby.

Senast uppdaterad 26 mars 2013