Gå till innehåll

Medlemskap

Föreningen välkomnar alla hushåll i Norra Ängby som medlemmar.

Medlem blir man genom att betala in medlemsavgiften, som gäller för perioden april-mars. I april-maj delas ett medlemsbrev  / erbjudande om medlemskap ut till alla hushåll i Norra Ängby. Medlemsavgiften (150 kr) betalas till Plusgiro 940178-7. Använd helst referenskoden i brevet som betalningsreferens samt namn och gatuadress vid betalning. Årsmöte håller vi i mars! För 2018 och 2019 är medlemsavgiften 150:-.

  • Med ditt medlemskap får du: möjlighet att delta i föreningens alla aktiviteter under ett helt år
  • ditt exemplar av Ängby-kalenders hem i postlådan
  • låna föreningens prylar; stegar, märkpenna, färglikare mm
  • nyttig och intressant information på föreningens hemsida och i facebook-grupperna

Inte minst viktigt är att du då stödjer föreningens engagemang i de för Norra Ängby-borna angelägna frågor somt ex nybyggnationer i och omkring vårt område eller med att sprida kunskap om och främja områdets unika karaktär.

Ansvarig för medlemsregistret är Sven Rygart, som du kan nå med epost-adressen medlemsregister@norra-angby.se.

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemsregister och GDPR.

Ändamål: Hålla information om adress och namn för hushåll som är medlemmar i Norra Ängby Trädgårdsstadsförening, med syfte att identifiera personer som har rätt att nyttja de förmåner som följer med medlemskapet.
Styrelsen utser en person som sköter medlemsregistret och ansvarar ytterst för att GDPR följs
Medlemsregistret lagras elektroniskt och lokalt hos registeransvarige.
I föreningens  tidning och hemsida redovisas kontaktuppgifter för registeransvarige.
Kategorier av personuppgifter som registret innehåller: Namn, adress och uppgifter om betald medlemsavgift.
Mottagare: Uppgifterna i registret delas inte med någon, annat än direkt berörda för att låta trycka medlemsbrev eller ev annan information som föreningen skickar eller delar ut till sina medlemmar.
Lagringstid: Uppgifterna sparas maximalt i två år.