Gå till innehåll

Medlemskap

Föreningen välkomnar alla hushåll i Norra Ängby som medlemmar.

Medlem blir man genom att betala in medlemsavgiften till Plusgiro 940178-7. Glöm inte att ange namn och gatuadress samt e-post. Medlemsavgiften för det kommande året betalas normalt in efter det att föreningen skickat ut medlemsbrevet efter årsmötet. Årsmöte håller vi i mars! För 2017 och 2018 är medlemsavgiften 150:-. Medlemskort och årsmärke hämtas hos Fjelkners på Ängby Torg. Medlemskort med aktuellt årsmärke ger förtur och/eller lägre pris till vissa av föreningens evenemang. Dessutom finns rabattavtal med vissa företag och butiker i Norra Ängby med omnejd