Stadgar

Föreningens stadgar

Föreningens stadgar från 2017 nu gällande. .

Norra Ängby stadgar 2017
Historik:

Stadgar gällande från och med årsmötet 2016 till 2017.

NATstadgar2016

Stadgar gällande fram till och med årsmötet 2016.

NATstadgarpre2016