Gå till innehåll

Tidningen

Vi gör vår egen tidning!

För snart 40 år sedan delade Trädgårdsstadsföreningen ut första numret av sitt medlemsblad. Sedan dess kommer Norra Ängby Tidning ut fyra gånger per år. Tidningen informerar om föreningens verksamhet och är en del i vår strävan att medverka till en positiv utveckling av trafik, service, nybyggnation med mera i Norra Ängby. Vi skriver om stort och smått – om historia, nutid och framtid – och vill medverka till att vi som bor i Norra Ängby känner samhörighet och är stolta över vårt område. Tidningen ger tips om renoveringar, trädgårdsskötsel och mycket annat som är av intresse för våra medlemmar. Vi har också en ambition att berätta om vardagen i Norra Ängby, hur det är att leva här. Vi välkomnar inlägg och artiklar från föreningens medlemmar. I redaktionsgruppen ingår för närvarande Rolf A Olsson, redaktör, Elisabet Engdahl-Linder, Lotta Hirschberg och Britt Ullestad. Annonskontakterna sköts av Johan Schaeffer. Tidningen trycks av Gävle Offset AB och delas ut i Norra Ängby av föreningens 17 tidningsutdelare.

Historia

Norra Ängby Tidning utkom som »NORRA ÄNGBY« med sitt första nummer redan i januari 1979. Formatet var i A5 och tryckter i två färger. Vi citerar ur ordförande Bertil Lundins ledare:

»Vid Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings årsmöte den 23 november (1978, reds anm) beslöts att föreningen skulle utträda ur Stockholms Trädgårdsstadsföreningars Centralorganisation (STC). Detta innebär att vi inte längre får STCs medlemstidning »Trädgårdsstadstidningen« i våra brevlådor. Styrelsen har därför beslutat att utge ett medlemsblad som givits namnet »Norra Ängby« i analogi med »Västerort«, »Stockholm«, m fl tidskrifter. Denna kommer att delas ut i brevlådorna och ingår i medlemsavgiften.«¨

Redaktörsskapet överlämnades till Holger Wasstorp som därefter kom att hålla i tidningens innehåll ända fram till slutet av 1990-talet. Lasse Bergkranz fick ansvaret för produktion och utgivning. Bertil Lundin blev tidningens idoge annonsackvisitör.

Vi återkommer med ytterligare och mer ingående historisk info efter påstötning och efterforskningar bland tidigare redaktionsmedlemmar.

Kraftfull produktion

Efter en kortare sejour av Susanne Lundin som redaktör,fick tidningen 1997 en delvis ny redaktion. Lennart Anér – som tidigare varit med i redaktionsarbetet – klev upp och blev chefredaktör och Nalle Remnelius kom in och gavs ansvaret för form och tryck samt att sälja annonser för att trygga produktionsekonomin. Efter några nummer kom Pelle Sahl med i redaktionen. Tidningen trycktes i två färger. Som tiden gick, Lennart och Pelle skrev och Nalle sålde annonser, kom tidningens omfång ganska snart upp i 52 sidor per nummer och ibland med omslag i fyrfärg. Även Reidar ? och Lena Voigt bidrog en tid med skrivet material

Förändringar igen

2001 klev Lennart av och Pelle äntrade chefsredaktörskapet. Redaktionen föreslog dessutom styrelsen att låta förändra tidningens form och färg till A4, 16 alternativt 24 sidor, beroende på innehåll och annonstillströmning. Fyrfärg skulle det vara, rakt igenom. Så beslutades också och så har tidningen sett ut sedan dess, med lite tillkommande formförbättringar då och då.

En blick framåt

Det beslutades vidare att tidningens innehåll skulle peka mera framåt. Det kändes så småningom svårt att varje år omformulera reportaget om t ex den årligen återkommande julgransplundringen. Redaktionen ville göra en tidning som mera berättade om vad som föreningen skulle göra framöver. Med alla inbjudningar till festligheter, arrangemang, mm.

Övriga föreningar i området fick och har fortfarande stående inbjudan att berätta om sin verksamhet i våra spalter. Redaktionen har numera även uppdrag att förmedla information i övrigt från närområdena som kan vara av intresse för tidningens läsare.

Tidningen delas idag ut i Norra Ängby till alla hushåll vare sig man är medlem i föreningen eller ej.

Manusstopp

Ha följande datum för manus som riktpunkt

1 feb
1 maj
1 aug
1 nov

En månad mellan manusstopp och utgiving fördelas på följande aktiviteter:
- en vecka för tryck och distribution
- tre veckor för formgivning och korrekturläsning.
Kortare artiklar och notiser kan efter överenskommelse komma in efter stoppdatum.

Annonsera i Norra Ängby Tidning

Vill du annonsera i Norra Ängby Tidning? Kostnad för annonsinföranden ser du nedan.

Erbjudande!

Boka fyra färgannonser i följd och du får 25% rabatt på samtliga fyra tidningsinföranden! För mer info, ring Johan Schaeffer  073-983 22 07 eller johan.schaeffer@yahoo.se.

Annonskostnader

Helsida:  182 x 262 mm, 4-färg: 11 000 kr.
Halvsida: 182 x 126 mm, 4-färg: 6 000 kr.

1/3 sida

Liggande: 182x84 mm   4-färg: 4 800 kr, 2-färg: 3 400 kr
Stående:   57x262 mm   4-färg: 4 800 kr, 2-färg: 3 400 kr

1/3 höjd

Enspalt:   57x86 mm   4-färg: 2 000 kr, 2-färg: 1 400 kr
Tvåspalt: 120x86 mm   4-färg: 3 600 kr, 2-färg: 2 600 kr

Små liggande (ca 1/6 höjd)

Enspalt: 57x45 mm, 4-färg: 1 100 kr, 2-färg: 800 kr.
Tvåspalt enkel höjd: 120x45 mm, 4-färg: 2 000 kr, 2-färg: 1 400 kr.
Tvåspalt dubbel höjd: 182x455 mm, 4-färg: 2 800 kr, 2-färg: 2 000 kr.

Annonsmaterial: Tryckfärdig högupplöst PDF.

Ansvarig utgivare: Anna-Karin Ekholm, 08-30 66 77, annakarinekholm@hotmail.com

Norra Ängby Tidnings redaktion

  • Rolf A Olsson, redaktör, 070-564 93 93, rolf@rao.se
  • Elisabet Engdahl-Linder, 08-17 86 83, elisabet.engdahl.linder@gmail.com
  • Britt Ullestad, britt.ullestad@gmail.com
  • Lotta Hirschberg, 073-997 6339, lotta.hirschberg@bredband.net

Nya förmågor?

Redaktionen söker alltid uppslag till artiklar, gärna inklusive författare! Känner du att du på något sätt vill vara med och skriva, fotografera, eller på annat sätt göra din stämma hörd i Norra Ängby Tidnings spalter, då ska du höra av dig till någon i styrelsen, t.ex. Elisabet Engdahl-Linder bums, elisabet.engdahl.linder@gmail.com.

Prenumeration

Har du flyttat från Norra Ängby, men ändå vill njuta av ängbykänslan, kan du prenumerera på Norra Ängby Tidning: Skicka in namn, adress och 200 kr för täckande av portokostnaden för en årsprenumeration på plusgnr 94 01 78 - 7. Då kommer varje nummer per post till dig i veckan efter utgivningsdatumet.

Lös- samt äldre nummer finns att få i mån av tillgång,  kontakta någon i redaktionen eller i styrelsen.

Norra Ängby Tidningen söker utdelare

Vi behöver emellanåt ersättare/vikarier när någon av de ordinarie inte har möjlighet att ställa upp. Skulle DU vara intresserad av att göra en insats för föreningen och ta  en timmes promenad i något av våra tretton utdelningsområden så är du välkommen att kontakta Tore Broström, tore.brostrom@gmail.com, som ansvarar för att Ängbyborna får sin tidning.

__________________

Antal lästa gånger: 602