Vi gör vår egen tidning! 

Norra Ängby Tidning utkom som »NORRA ÄNGBY«med sitt första nummer redan i januari 1979. Formatet var i A5 och tryckter i två färger. Vi citerar ur ordförande Bertil Lundins ledare:

»Vid Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings årsmöte den 23 november (1978, reds anm) beslöts att föreningen skulle utträda ur Stockholms Trädgårdsstadsföreningars Centralorganisation (STC). Detta innebär att vi inte längre får STCs medlemstidning »Trädgårdsstadstidningen« i våra brevlådor. Styrelsen har därför beslutat att utge ett medlemsblad som givits namnet »Norra Ängby« i analogi med »Västerort«, »Stockholm«, m fl tidskrifter. Denna kommer att delas ut i brevlådorna och ingår i medlemsavgiften.«¨

Redaktörsskapet överlämnades till Holger Wasstorp som därefter kom att hålla i tidningens innehåll ända fram till slutet av 1990-talet. Lasse Bergkranz fick ansvaret för produktion och utgivning. Bertil Lundin blev tidningens idoge annonsackvisitör.

Vi återkommer med ytterligare och mer ingående historisk info efter påstötning och efterforskningar bland tidigare redaktionsmedlemmar.

NORRA ÄNGBYs första nummer 1979.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraftfull produktion

Efter en kortare sejour av Susanne Lundin som redaktör,fick tidningen 1997 en delvis ny redaktion. Lennart Anér – som tidigare varit med i redaktionsarbetet – klev upp och blev chefredaktör och Nalle Remnelius kom in och gavs ansvaret för form och tryck samt att sälja annonser för att trygga produktionsekonomin. Efter några nummer kom Pelle Sahl med i redaktionen. Tidningen trycktes i två färger. Som tiden gick, Lennart och Pelle skrev och Nalle sålde annonser, kom tidningens omfång ganska snart upp i 52 sidor per nummer och ibland med omslag i fyrfärg. Även Reidar ? och Lena Voigt bidrog en tid med skrivet material

Förändringar igen

2001 klev Lennart av och Pelle äntrade chefsredaktörskapet. Redaktionen föreslog dessutom styrelsen att låta förändra tidningens form och färg till A4, 16 alternativt 24 sidor, beroende på innehåll och annonstillströmning. Fyrfärg skulle det vara, rakt igenom. Så beslutades också och så har tidningen sett ut sedan dess, med lite tillkommande formförbättringar då och då.

En blick framåt

Det beslutades vidare att tidningens innehåll skulle peka mera framåt. Det kändes så småningom svårt att varje år omformulera reportaget om t ex den årligen återkommande julgransplundringen. Redaktionen ville göra en tidning som mera berättade om vad som föreningen skulle göra framöver. Med alla inbjudningar till festligheter, arrangemang, mm.

Övriga föreningar i området fick och har fortfarande stående inbjudan att berätta om sin verksamhet i våra spalter. Redaktionen har numera även uppdrag att förmedla information i övrigt från närområdena som kan vara av intresse för tidningens läsare.

Tidningen delas idag ut i Norra Ängby till alla hushåll vare sig man är medlem i föreningen eller ej.

Norra Ängby Tidning i A4 format, nr 1 2001.