Inventarier

Vid vårt möte med polisen i Björkan den 17 januari 2012 fick vi veta hur angeläget det är med att märka upp våra ägodelar och upprätta inventarieförteckning, helst kompletterad med bilder. Nu finns en app för smarta telefoner för inventarier som . 

  • Du ökar chanserna att få tillbaka det som stulits
  • Gärningsmannen kan eventuellt bindas till brottet
  • Om nu inget av det inträffar så kvarstår fördelen med att du trovärdigt kan visa ditt försäkringsbolag vad som förlorats.

Med bifogade folder om inventarier får du de värdefulla råden. 
Läs BÄGGE SIDOR  och använd gärna följande blankett: inventarieforteckning.pdf 

Fler tips på grannsams.se/tipslank.htm 
Du som medlem kan låna gravyrpennan  hos mig för märkning av din laptop eller andra "hårda" föremål.
Kom förbi, men ring först 0708-97 02 22

DNA märkning 

Polisen har vid möte den 7 maj med Västerorts Grannsamverkans kontaktpersoner, presenterat det nya sättet att  stöldskyddsmärka värdefulla inventarier med DNA . Mer om det senare.

Under hösten kom appen

Stöldskyddsföreningen har lanserat en app för smartphone. Jag har inte testat men det verkar intressant för såvitt ingen tjuv kommer åt den och läser sig till vilken stöldbegärlig egendom du har hemma.  Här har jag lagt in texten:

"I SSF Stöldskyddsregister listar och dokumenterar du dina värdeföremål som automatiskt blir spårbara för polisen om de skulle förkomma. Appen är ett sätt att lätt hantera sitt Stöldskyddsregister i och med att du kan fotografera och registrera bilder och föremål direkt i mobilen. Du kan också efterlysa ägodelar du blivit av med i appen "