Nu finns den här

Stadsmuseet har publicerat foldern som visar  alla "gröna" fastigheter i Norra Ängby som är klassade som kulturhistoriskt värdefulla.

Rubriken på foldern lyder

Information till Dig som äger ett kulturhistoriskt värdefullt hus i ytterstaden

Den delades ut till alla "gröna"  fastigheter. Foldern trycktes i liten upplaga men föreningen har tryckt upp den och sett till att alla fick den med senaste numret av Norra Ängby Tidning nr 3  2010.

Här hittar du också foldern !
Informationsfolder