Energismarta småhus

Detta var rubriken på ett intressant seminarium som anordnades av vår grannförening i Västerled.

Presentatörerna kom från Stockholms Energirådgivning. Vi var ett fåtal personer från Norra Ängby. Är det en indikation på att vi löst våra energiutmaningar? Knappast, det finns mycket att göra till exempel med våra fönster. Och detta utan att förstöra den ursprungliga charmen i ett orginalfönster från 30-talet. Många av deltagarna hade redan bergvärme installerat. Ett tips för dig som står i begrepp att installera bergvärme: tag kontakt med Energirådgivningen och be dem om hjälp att utvärdera offerter. Fördelar med Energirådgivningen är att den är opartisk, kommunal och kostnadsfri. Presentation mm. finns att hämta på Västerleds hemsida. På frågor om solpaneler i områden av kulturellt riksintresse, avancerade isoleringsmaterial för att undvika påbyggnad av fasader etc gavs tyvärr ringa svar. Kanske det dock triggade representanterna från Energirådgivarna att initiera kontakt med Fastighetskontoret och forskningen inom området. Själv skulle jag med glädje delta i ett sådant forum.

Thomas Fagerholm