Bygg- och Infrastrukturprojekt

Nya Islandstorget

Projektet Nya Islandstorget har varit ute för samråd, se http://bygg.stockholm.se/islandstorget

Nergrävd kraftledning Beckomberga-Bredäng

Planneringen med att gräva ner kraftledningen mellan Beckomberga och Bredäng pågår. Samråd är på gång för ett antal alternativ. Ängbybor kan komma att bli berörda av dels den nergrävda ledningen dels av nybyggnation på frigjord mark där luftledningen gått fram. Läs mer här.

Via denna länk hittar du samrådsunderlag sant mer detaljerade kartor.

Snabba hus planeras i väster

Snabba Hus som ska ge unga bostad är ett projekt som är på gång och berör de västra delarna av Norra Ängby. Mer information finns på Mitt i.

Stadens planer för vårt område

Här hittar du eventuella planer för vårt närområde.

Med kartsökningsfunktionen får du en bra översikt plus att att detaljerad information om respektive planeringsområde visas.

Du kan även söka information om ditt hus i Riksantivarieämbetets Bebyggelseregister. Sökningen är inte helt trivial. Under Positionera kartan, Sök ort söker du på Norra Ängby. Du får upp två alternativ. Välj Norra Ängby med "stort Ä". Förstora sedan kartbilden så att du kan identifiera ditt eget hus. Därefter Söker du inom befintlig kartbild. Sedan är det bara att förstora bilden så att du kan identifiera ditt eget hus. Därefter finns bra vägledande information.

Är mitt hus K-märkt ? Och i så fall med vilken styrka ? Läs med om Norra Ängby som Riksintresse och se ditt hus på kartan.

Ättebacken 10 - planer

Som redovisats i tidigare artiklar har Bromma Stadsdelsnämnd fattat beslut om exploatering av delar av Snorreängen med fastighetsbeteckning Ättebacken 10 och adress Beckombergavägen 76 i Norra Ängby.

Stora byggplaner längs med Blackebergsvägen

För de av er som vill följa vad som händer med dessa byggplaner hänvisar vi till Södra Ängby Villaförenings hemsida inklusive nyhetsbrev eller följa Södra Ängby Villaförening på Facebook.

Pågående planerings- och byggprojekt i Bromma och specifikt Norra Ängby

Bromma Hembygdsförening bjöd in dess medlemmar till ett föredrag i Abrahamsbergskyrkan den 20'e november. Inbjuden var planeringsarkitekt Andrew Blank, projektledare för planering av Bromma södra som inkluderar området söder om Drottningholmsvägen samt Ulvsunda och Traneberg.