Pågående planerings- och byggprojekt i Bromma och specifikt Norra Ängby

Bromma Hembygdsförening bjöd in dess medlemmar till ett föredrag i Abrahamsbergskyrkan den 20'e november. Inbjuden var planeringsarkitekt Andrew Blank, projektledare för planering av Bromma södra som inkluderar området söder om Drottningholmsvägen samt Ulvsunda och Traneberg.

Andrew Blank gick under kvällen igenom samtliga i området pågående planeringsprojekt. En tydlig strategi var att man vill flytta stadskärnan utanför tullarna. Mao kan vi förvänta oss en mer stadslik arkitektur i kommande byggprojekt i Bromma. En bra översikt av pågående projekt får man om man går till Stadskontorets kartsökfunktion. Markera Planfråga till vänster och klicka på önskat område.  Alla projekt i Stockholm hittas här. En karta presenterades som beskrev Stadsbyggnadsstrategier för hållbar tillväxt. Hembygsföreningens Håkan Thulin, som är Hembygdsföreningens remissansvarig i byggfrågor, avslutade med ett anförande där han konstaterade att Stadsmuseum, Skönhetsråd och medborgare har fått allt mindre inflytande över planeringsarbetet inom Stockholm. På frågan om vad som skulle hända om det blev röd-grön majoritet i Stadshuset gavs inget konkret besked. Min tolkning blir att det inte skulle innebär något alls. Mao har det ingen större betydelse på vilket parti vi röstar om vi vill betona exploateringsfrågor i vårt kommunala val. Jag drar två slutsatser från denna kväll: 1/ Jag behöver inte flytta in till staden, den kommer att flytta ut till mig. 2/ Om jag eller en grupp Brommabor vill påverka exploateringen är jag rådvill om vart jag ska vända mig.

Byggnationen på Snorreängen med fastighetsbeteckning Ättebacken 10 och adress Beckombergavägen 76 i Norra Ängby är ju i full gång så där kan vi följa progressen på plats. 

Arbetet med fasigheten Ängbyskolan 17 (f.d. Ängbytvätten) på Bureusvägen går att följa via Bygg- och Plantjänsten, . pågående arbete.  Se dessutom artikel i vår tidning nr 2012 /2.

 

Thomas Fagerholm