Bygga och renovera

Originallister

Den som renoverar sitt hus i Norra Ängby och vill behålla eller återskapa det interiöra utseendet letar säkert efter lister med originalprofilering.

Småstugetyper i orginal

Skriften
Stockholms stads Småstugor 1927 - 57  
En sammanställning av hustyper, underlag för om- och tillbyggnader
är utgiven av Stadsbyggnadskontoret. Hela skriften går att köpa på stadsbyggnadskontorets expedition.

Ett utdrag ur ovan nämnda skrift med alla småstugetyper för Norra Ängby kan du ta del av här. 

Att bygga ut med Ängbykänsla

De som var på Trädgårdsstadsföreningens informationsmöte ”att bygga om och bygga ut med Ängbykänsla” i Tempus samlingslokal den 14 november fick många tips på nyttiga webbplatser och skrifter. Här är länkarna:

Om- och utbyggnad

BygglovGår du i byggnadstankar och vill göra det med Ängbykänsla? På hemsidan  finns information från byggnadsnämnden för att öka din chans att lyckas: 

Samma dokument innehåller även 

- Norra Ängbys byggnadshistoria,
- husvård,
- illustrationer,
- grundläggningskarta över området,
- samt råd och tips för att spara energi!

Bygga om, bygga till

Behöver jag bygglov? Behöver jag göra bygganmälan? Tips inför renovering och underhåll.

Inköp av tjänster - ett svårt val

Denna artikel har tillkommit då det till styrelsen kommit in förfrågningar om huruvida ett företag är seriöst eller inte. Vad kan föreningen göra inom detta område för sina medlemmar

Bygglov för solpaneler

Vår nätleverantör Fortum har f n en egenelkampanj riktat till villaägare i Stockholms län med en paketlösning inkluderande solcellspaneler på t ex husens tak. Eftersom gällande detaljplan för vårt område föreskriver rött taktegel har vi tillfrågat stadsbyggnadskontoret om deras inställning i frågan. Vi har fått följande svar: