Gå till innehåll

Nybyggnad av förskolepaviljong, tidsbegränsat lov, norr om fastigheten Birkamyntet 3.
Berörd bruttoarea (BTA): cirka 1380 m2.
Tidsbegränsning: lovet gället till och med 2025-06-23. Handlingarna finns här.

...fortsätt läsa "Beviljat tidsbegränsat bygglov i Karsviks Hage"

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening hade bjudit in Robert Kiestut till en träff för medlemmar på Tempus den 8 april 2019. Han gav oss vägledning i de vanligaste frågorna som framför allt de som rätt nyligen flyttat in i vår trädgårdsstad har.
Han redogjorde för vad som styr byggprocesserna, hur områden med riksintresse hanteras på olika nivåer och vad reglerna för riksintresse innebär.
Så när krävs bygglov? Allt om- och tillbyggnad av huset, flytta fönster, solfångare och solceller, Attefallshus, mur högre än 0,5 meter, avvikande färgsättning, plank generellt och staket högre än 1,5 meter. ...fortsätt läsa "Vad får jag göra på min tomt?"