Gå till innehåll

Nybyggnad av förskolepaviljong, tidsbegränsat lov, norr om fastigheten Birkamyntet 3.
Berörd bruttoarea (BTA): cirka 1380 m2.
Tidsbegränsning: lovet gället till och med 2025-06-23. Handlingarna finns här.

...fortsätt läsa "Beviljat tidsbegränsat bygglov i Karsviks Hage"

Den 28 maj avslutades grävningen för 2008 men universitetet hoppas på flera års fortsatta grävningar i Karsviks spännande fornminnesområde! Stockholms stadsmuseums fornminnesgrupp har röjt en platå strax ovanför Östergården och intill skogsvägen som går ner till gården. Det har framkommit en tydlig husgrundsterrass uppbyggd av sten och med framträdande begränsningar av sten. Terrassen är ca 8 x 5 m. Här följer Nils Ringstedts daganteckningar och bilder på vad som dolts i mer än tusen år. Det var Nils som inspirerade arkeologiska institutionen att ge sig i kast med utgrävningarna och stadsmuseet nappade också på idén. ...fortsätt läsa "Maj månad i Karsvik 2008"