Etikett: Ritning


Trädgårdsritningar

Trädgårdskonsulent Ivar Wing publicerade typritningar för småstugeträdgården som fastighetsägaren kunde använda som förebild vid anläggandet av trädgården. I tidningen för Småstugeområdena publicerades de under årens lopp i nummerföljd. (mer…)

Ritningar – yttertrapp

Yttertrapp för småstuga i betong.

(mer…)

, 2018-06-15. Kategori: Småstuga. Etiketter: .