Etikett: skrifter


Småstugetyper i orginal

Skriften
Stockholms stads Småstugor 1927 – 57
En sammanställning av hustyper, underlag för om- och tillbyggnader
är utgiven av Stadsbyggnadskontoret. Hela skriften går att köpa på stadsbyggnadskontorets expedition. (mer…)