Etikett: SMÅA


Ett nytt bostadsområde växer fram – starten

I och med industrialiseringen under 1800-talet blev det en ökad inflyttning till städerna. I Stockholm rådde det en stor brist på bostäder under slutet av 1800-talet.

(mer…)

Typritningar 1930-39

(mer…)