Gå till innehåll

Höstterminen 2005 skrev Sofia Bard en C-uppsats i Konst-. och bildvetenskap vid Växjö Universitet, institutionen för pedagogik med rubriken: Norra Ängby - ett småstugeområde som är 1900-talshistoria. Ta del av denna unika beskrivning av vårt områdes historia.

 Norra Ängby - ett småstugeområde som är 1900-talshistoria
Norra Ängby - ett småstugeområde som är 1900-talshistoria

__________________

Antal lästa gånger: 74