Gå till innehåll

Trädgårdsstaden

Lyssna på en ny julsång om Ängby

Mattias Ludvigsson har skrivit och spelat in en ny sång om Norra Ängby. Här nedan så kan ni lyssna på ”Nu kommer julen till Ängby”. Mattias bor i Norra Ängby och är på fritiden både trubadur och framgångsrik fotograf i vår fototävling. Han har tidigare skrivit en blues om Norra Ängby som han framförde på årsmötet ...fortsätt läsa "Lyssna på en ny julsång om Ängby"

Posted in Trädgårdsstaden | Tagged , , | Leave a comment

Drottning Elizabeth II i Norra Ängby Filmarkivet.se

Två gammal film från 1956, då Drottning Elizabeth II var och besökte Stockholm mellan den 8–10 juni och då ett av besöken var i Norra Ängby, närmare bestämt på Anundsvägen. 

Posted in Historia, Trädgårdsstaden | Tagged , , | Leave a comment

Ändringar på hemsidan

Vi har idag bytt temat då gamla inte fungerade med sidopanelen. Hoppas det inte ställer till några problem. Det finns nu ett flöde med Instagram bilder som har #-tag #norraängby.

Posted in Trädgårdsstaden | Tagged | Leave a comment

Björklunds hage – gravfältet som delades mitt itu – Mitt i Stockholm

På Riksantikvarieämbetet finns dessa uppgifter om gravfältet, och om alla andra intressanta objekt i vårt område. Källa: Björklunds hage – gravfältet som delades mitt itu – Mitt i Stockholm

Posted in Trädgårdsstaden | Tagged , | Leave a comment

Backljus och backvarnare till bilen

Ett säkerhetstips till bilen som gör att en varningssignal ges när man backar bilen. Man byter ut en backljus lampa som oftast har sockel BA15s mot en med inbyggd summer. Det underlättar för alla som hör när en bil backar. Källa: Backljus och backvarnare BA15s - Lampor | Kjell.com

Posted in Området, Trädgårdsstaden | Tagged , | Leave a comment

Trevlig Midsommar

Vi får önska alla en trevlig och fin midsommar. Styrelsen

Posted in Trädgårdsstaden | Leave a comment

Förslag till stadsplan för del av stadsdelen Ängby i Stockholm

Denna ritning från Stockholms Stadsbyggnadskontor från den 6 september 1930 visar förslag på hur tanken var med planen för Ängby. Man kan studera hur det blev då slutresultatet blev lite annorlunda på några ställen. Inget är ännu namngivet och man kan se de gamla vägar med mera.

Posted in Trädgårdsstaden | Tagged , | Leave a comment

Stadsbyggnadskontorets program för Norra Ängby

Stadsbyggnadskontorets program för Norra Ängby från 1978 Titta på programmet som ett historiskt dokument. Det visar att omsorgen om Norra Ängby inte är ett nytt påfund, utan en mångårig angelägenhet för staden till områdets gagn.

Posted in Bygga om, Ombyggnad, Trädgårdsstaden | Tagged , | Leave a comment

Stockholms stad

Översiktsplan 99, (sammandrag av relevanta delar) Översiktsplan 1999 (ÖP 99) antogs av kommunfullmäktige den 4 oktober 1999. Översiktsplanen ger vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområdet och om hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Den ger utgångspunkter för detaljplanering och bygglovsprövning och för beslut som rör markanvändning och byggande enligt annan ...fortsätt läsa "Stockholms stad"

Posted in Området, Riksintresse, Trädgårdsstaden | Tagged , , , , , | Leave a comment

Norra Ängby – 1900-talshistoria

Höstterminen 2005 skrev Sofia Bard en C-uppsats i Konst-. och bildvetenskap vid Växjö Universitet, institutionen för pedagogik med rubriken: Norra Ängby - ett småstugeområde som är 1900-talshistoria. Ta del av denna unika beskrivning av vårt områdes historia. __________________ Antal lästa gånger: 

Posted in Trädgårdsstaden | Tagged , | Leave a comment