Trädgårdsstaden

Björklunds hage – gravfältet som delades mitt itu – Mitt i Stockholm

På Riksantikvarieämbetet finns dessa uppgifter om gravfältet, och om alla andra intressanta objekt i vårt område. Källa: Björklunds hage – gravfältet som delades mitt itu – Mitt i Stockholm

Posted in Trädgårdsstaden | Tagged , | Leave a comment

Backljus och backvarnare till bilen

Ett säkerhetstips till bilen som gör att en varningssignal ges när man backar bilen. Man byter ut en backljus lampa som oftast har sockel BA15s mot en med inbyggd summer. Det underlättar för alla som hör när en bil backar. Källa: Backljus och backvarnare BA15s – Lampor | Kjell.com

Posted in Området, Trädgårdsstaden | Tagged , | Leave a comment

Trevlig Midsommar

Vi får önska alla en trevlig och fin midsommar. Styrelsen

Posted in Trädgårdsstaden | Leave a comment

Förslag till stadsplan för del av stadsdelen Ängby i Stockholm

Denna ritning från Stockholms Stadsbyggnadskontor från den 6 september 1930 visar förslag på hur tanken var med planen för Ängby. Man kan studera hur det blev då slutresultatet blev lite annorlunda på några ställen. Inget är ännu namngivet och man kan se de gamla vägar med mera.

Posted in Trädgårdsstaden | Tagged , | Leave a comment

Stadsbyggnadskontorets program för Norra Ängby

Stadsbyggnadskontorets program för Norra Ängby från 1978 Titta på programmet som ett historiskt dokument. Det visar att omsorgen om Norra Ängby inte är ett nytt påfund, utan en mångårig angelägenhet för staden till områdets gagn.

Posted in Bygga om, Ombyggnad, Trädgårdsstaden | Tagged , | Leave a comment

Stockholms stad

Översiktsplan 99, (sammandrag av relevanta delar) Översiktsplan 1999 (ÖP 99) antogs av kommunfullmäktige den 4 oktober 1999. Översiktsplanen ger vägledning för beslut om användningen av mark- och vattenområdet och om hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras. Den ger utgångspunkter för detaljplanering och bygglovsprövning och för beslut som rör markanvändning och byggande enligt annan… Fortsätt läsa Stockholms stad

Posted in Området, Riksintresse, Trädgårdsstaden | Tagged , , , , , | Leave a comment

Norra Ängby – 1900-talshistoria

Höstterminen 2005 skrev Sofia Bard en C-uppsats i Konst-. och bildvetenskap vid Växjö Universitet, institutionen för pedagogik med rubriken: Norra Ängby – ett småstugeområde som är 1900-talshistoria. Ta del av denna unika beskrivning av vårt områdes historia. __________________ Antal lästa gånger: 

Posted in Trädgårdsstaden | Tagged , | Leave a comment

Flygfoton över Stockholm

Lantmäteriet har på sin hemsida publicerat flygfoton över Stockholm där Norra Ängby finns med. Nyheten är att man kan jämföra foton från 2011 med foton från 1958. Se denna sida på lantmäteriet där finns en flik med Flyg- och satellitbilder längre ner finns Stockholm med, och en demonstrations film. Det är lätt att navigera sig till vårt… Fortsätt läsa Flygfoton över Stockholm

Posted in Trädgårdsstaden | Tagged , , , | Leave a comment

Vårt Ängby 2007

Ser du Ängbyloggan på tröjan? Klicka på bilden så syns den bättre. Ja, du kan läsa hela tidningen här.  En artikel om Norra Ängby fanns i Folket i Bild  2007   Se sidorna 13 till 19 men det krävs Flash player för att kunna ta del av tidningen fullt ut. __________________ Antal lästa gånger: 

Posted in Trädgårdsstaden | Tagged , | Leave a comment

Så här började det …

I Stockholmskällan hittar du boken om våra självbyggarhus Vägen till eget hem. Den hade jag inte hittat om jag inte fått ett tips från Claes på Hedebyvägen. Tack Claes __________________ Antal lästa gånger: 

Posted in Trädgårdsstaden | Tagged | Leave a comment