Gå till innehåll

Området

Rökstensvägen.

Avslag på överklagan av bygglov, men domstolen beslutade också att Norra Ängby Trädgårdsstadsförening har talerätt!!!

Överklagan av bygglovet för Snabba Hus som just nu byggs på Bergslagsvägen intill Circle K-macken (i kv Tanken) har nu prövats i den högsta instansen, Mark- och Miljööverdomstolen (MMÖD). Domen som meddelades 17 juni 2020 avslår vår överklagan. En mycket glädjande del av beslutet är däremot att domstolen samtidigt tilldömer föreningen klagorätten i enlighet med Århuskonventionen ...fortsätt läsa "Avslag på överklagan av bygglov, men domstolen beslutade också att Norra Ängby Trädgårdsstadsförening har talerätt!!!"

Posted in Området, Trädgårdsstaden | Tagged , , , | Leave a comment

Stor vattenläcka

I dag var det en stor huvudvattenledning, tillhörande Stockholm Vatten och Avfall, under Bergslagsvägen som sprang läck i korsningen med Bällstavägen. Vattenledningen kan vara drygt 1 m i diameter. Man kan därför förstå att det rinner upp stora mängder vatten. SOS Alarm gick ut med larmet 09:31, Vattnet forsade upp ur gatan, som klippet nedan ...fortsätt läsa "Stor vattenläcka"

Posted in Området, Trädgårdsstaden | Tagged | Leave a comment

Vinnarbilden i kalendern

Vinnaren i fototävlingen för 2020 års Ängbykalender heter Robert Skönblad Andersson. Första pris är 1000 kr till fotprylar och äran att få omslaget till Ängbykalendern, samt en intervju i Norra Ängby Tidning.

Posted in Området, Trädgårdsstaden | Tagged , | Leave a comment

Snabba Hus prövas av Mark- och miljööverdomstolen

Vi skrev om Snabba Husen på Bergslagsvägen före sommaren 2019. Nu har Svea Hovrätt givit flera som överklagat prövningstillstånd till Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD). Ett viktigt beslut då det fanns vissa brister i ärendet. Skrivelsen från Svea HR finns här:http://norra-angby.se/wp-admin/post.php?post=1734&action=edit

Posted in Området | Tagged , | Leave a comment

Parkplaner – Bromma

Inför mötet som Stadsdelsförvaltningen har den 12 november 2019 så kan det vara intressant att läsa Brommas Parkplan här. Den innehåller dessa olika områden:

Posted in Området | Tagged , , | Leave a comment

Historiska bilder från Bromma

Bromma Kyrka Eneby Villaförening har ett nytt bildarkiv på sin hemsida med kartor och flygbilder det kan vara intressant och se hur det såg ut i det området förut.

Posted in Området | Tagged , , | Leave a comment

Slottet uthyrt?

Är det slut på perioden med det tomma slottet nu? Kommer det en hyresgäst kanske, mer information senare. Detta hittade vi nyss. Uppdaterat 15 sep 2019: Här är lite mer information, tydligen öppnas det i november.

Posted in Området | Tagged | Leave a comment

Svavelticka på oxelträd.

På ett oxelträd på Vultejusvägen nere vid Dybecksvägen växer denna märkliga svamp. Vad jag kan bedöma så är det en svavelticka.

Posted in Området | Tagged , , | Leave a comment

Ekstyltmal äter upp ekarnas blad i år också.

Det är eksyltmalet som angriper eken i år igen. Förra året var varm och torr i år är det inte så, men ändå kommer angreppen. Mer här i Mälardalen än i övriga landet. Källa: Ekstyltmal äter upp ekarnas blad | Land

Posted in Området | Tagged , , | Leave a comment

Backljus och backvarnare till bilen

Ett säkerhetstips till bilen som gör att en varningssignal ges när man backar bilen. Man byter ut en backljus lampa som oftast har sockel BA15s mot en med inbyggd summer. Det underlättar för alla som hör när en bil backar. Källa: Backljus och backvarnare BA15s - Lampor | Kjell.com

Posted in Området, Trädgårdsstaden | Tagged , | Leave a comment