Gå till innehåll

Småstuga

Småstugorna baseras på en modell som ritades på 20-talet. Den modellen byggdes i Pungpinan och i Olovslund redan under 20-talet. Material och ytskikt hade ofta kvar 20-talets stil till en början. Samtidigt kom det nya material såsom plywood och masonit vilket man använde sig av.

Under tiden som Norra Ängby byggdes kom idealet interiört att bli rätt mörkt med pappersfärgade tapeter i 30-talets mode. I kategorin invändig färgsättning ges ett par exempel på tidiga färger som användes interiört. Andra exempel kan man få se på Stockholmskällan.

Bild från trapp 1931 med paneler i plywood. Listverk i nymålad svart linoljefärg efter original under under senare färglager.

Stockholm stads småstugor 1927-57

En skrift om vilka typer av småstugor som byggts under åren och ritningar på dessa.

Posted in Småstuga | Tagged , , | Leave a comment

Kontrollera din husgrund

Kontrollera och dokumentera din husgrund, innan markarbeten påbörjas ! Det pågår olika typer av markarbeten och tung trafik i Norra Ängby, något som kan orsaka sättningar och skador på hus. ...fortsätt läsa "Kontrollera din husgrund"

Posted in Småstuga | Tagged , , | Leave a comment

Ursprunglig färgsättning

Författare: Niklas Sölvemark Publicerat 2009  Området var från början styrt när det gäller val av kulörer på utomhusfasaderna. Till dessa fasadkulörer fanns en variation vid val av snickerier såsom fönsterbågar, ...fortsätt läsa "Ursprunglig färgsättning"

Posted in Småstuga | Tagged , | Leave a comment

Instruktionsbok för husbygge

Stockholms stads småstugebyggen : Instruktionsbok. Allmänna anvisningar och föreskrifter. Boken är utgiven av Stockholms stad 1938. Boken finns på Uppsala universitetsbibliotek, Carolinabiblioteket. Stockholm, 1938 Svenska 90 sidor.

Posted in Småstuga | Tagged , , , , | Leave a comment

Färgsättning inne

Färgsättning inne,

Posted in Småstuga | Tagged , | Leave a comment

Ritningar – yttertrapp

Yttertrapp för småstuga i betong.

Posted in Småstuga | Tagged | Leave a comment

Fotogalleri

Några bilder från äldre interiörer.

Posted in Småstuga | Tagged , | Leave a comment

Typritningar 1930-39

Posted in Småstuga | Tagged , , | Leave a comment

Småstugetyper i orginal

Skriften Stockholms stads Småstugor 1927 - 57 En sammanställning av hustyper, underlag för om- och tillbyggnader är utgiven av Stadsbyggnadskontoret. Hela skriften går att köpa på stadsbyggnadskontorets expedition.

Posted in Småstuga | Tagged , | Leave a comment