Fotogalleri

Kök Trapp

Kök med väggbeklädnad i plywood.        Trapp i övre öppen hall med paneler i plywood. Panelerna är årdings-
Skivorna hålls på plats med tunna          målade i träimitation. Golvet fernissat vilket var vanligt då husen
lister. Fönsterfoder i original.                  var nya.
 
 
 
Tvättrums spegel Handfat
 
Tvättrum på övre våning med spegel, väggbeklädnad och belysning i    Hörnhandfat i tvättrum  på övre våning.
original. Plywoodskivor hålls på plats med tunna lister i både tak           Endast kallvatten.
och på vägg.
 
Övre öppen hall. Övre öppen hall i original.