Trädgård

Inledning

Trädgårdarna i Norra Ängby var från början avsedda att dels nyttjas för odling och dels för nöje med prydnadsväxter och plats för trädgårdsmöbel.

Trädgårdskonsulenterna

Stockholms stad styrde hur utformning av småstaden skulle se ut. Genom trädgårdskonsulenter gav man anvisningar och råd för de nya trädgårdsägarna. Det fanns en konsulent för de större villorna, en för småstugeägaren och en för koloniområdena. Trädgårdskonsulent Ivar Wing och hans assistent var ansvariga

Pionrabatt troligtvis anlagd på 30-talet.

för småstugorna. Ivar Wing gav personlig rådgivning, gjorde standardritningar och deltog i kursverksamhet. Han skrev regelbundet i Småstugeföreningarnas tidning i Stockholm och genomförde platsbesök i områdena för att se hur arbetet fortskred. I Ulvsunda fanns Båtsmanstorpet som fungerade som visningsträdgård för de växter som rekommenderades. Där kunde småstugeägaren se hur växterna tog sig ut innan beställning av växtmaterial gjordes. Standardritningarna gav både förslag på utformning av trädgården och på växtval.

NÄT

Trädgårdsstadsföreningen såg från början som en av huvuduppgifterna att sprida kunskap om odling och att tillse att planen för området realiserades. Det gjorde man genom de kurser som organiserades i exempelvis trädbeskärning, genom återkommande information och rena tillrättavisningar. Man gav information i den egna tidningen och angav föredömen genom utnämningar om bästa/prydligaste trädgård för året. Vidare tillsåg föreningen att årlig trädbesprutning för samtliga genomfördes.

Leopardsnigeln mot mördarsnigel.

En leopardsnigeln har siktats i Norra Ängby, kanske finns det fler vilket vore bra då detta är en art som kan begränsa den spanska skogssnigelns framfart.

Posted in Trädgård | Tagged , , , | Leave a comment

Trädgårdsritningar

Trädgårdskonsulent Ivar Wing publicerade typritningar för småstugeträdgården som fastighetsägaren kunde använda som förebild vid anläggandet av trädgården. I tidningen för Småstugeområdena publicerades de under årens lopp i nummerföljd.

Posted in Trädgård | Tagged , , | Leave a comment

Stenparti

Redan från början anlade man stenpartier i Norra Ängby där det fanns nivåskillnader i tomten. Nedan visas två foton från 40-talet med stenpartier och spaljéer. På det högra fotografiet kan man dessutom se väggspaljé för fruktträd, fristående spaljé. Färgsättningen på huset är ljuskulör med vindskivor och foder i samma kulör som fasad. Fönsterbågar är mörkare.

Posted in Trädgård | Tagged , , , | Leave a comment

Vatten

Från slutet av 30-talet började en damm i trädgården bli modernt. Det underlag som Kulturmiljögruppen har fått fram är att dammen då var i funktionalistisk stil. Dammen hade kvadratisk eller rektangulär form men på ritningen nedan är dammen en hexagon. Dammen hade en vattenpelare centralt i mitten. Den kom från ett fast monterat metallrör som… Fortsätt läsa Vatten

Posted in Trädgård | Tagged , , | Leave a comment

Exempel på växtval från 40- och 50-talet

Några rader om tidigt trädgårdsliv på Vultejusvägen 66 (f d Ängbyplan 66), Bromma. Hus och tomt var resultatet av mina föräldrars, Maria och Valdemar Slite, mödor. Mina föräldrar hade aldrig bil, varför plats inte behövdes för parkeringsplats. Tomten var tydligt planerad:

Posted in Trädgård | Tagged , , , , , | Leave a comment

Pergola

Pergola var en variant på berså som man använde i småstuge trädgården. I Småstugeföreningarnas tidning 1935 fanns ett ritningsförslag för hur en pergola kunde konstrueras. Själva ritningen är dock från 1923. I samma nummer ges ett förslag på var i trädgården man kan placera pergolan. Den benäms nummer 15 på ritning 32 och kallas berså av… Fortsätt läsa Pergola

Posted in Trädgård | Tagged , , , , | Leave a comment

Flaggstång

På 30-talet var flaggstången en vanlig utsmyckning i småstugans trädgård. Den var populär sedan årtionden tillbaka. Man kan i kolonistugeområden från 10- och 20-talet se att flaggstänger är vanligt förekommande. I exempelvis Karlskrona anlades på 20-talet ett kolonistugeområde som heter Brändaholm. Där har många av stugorna flaggstång och de har bidragit till att holmen är… Fortsätt läsa Flaggstång

Posted in Trädgård | Tagged , , , | Leave a comment