Gå till innehåll

Ängby Sjuttio Plussare – ÄSP

Hur det började

Vi är några gamla Ängby grabbar som brukar träffas i Ängby IF:s klubblokal för att surra om våra upplevelser under vår uppväxt. Under ett samtal i maj 2015 med kanslisten Thomas Björkman frågade han om vi inte kunde berätta om svunna tider för om tio år är det ingen som vet hur det var på den tiden.

Kan inte ni berätta om er tid i Ängby? För om tio år så är det ingen som kan det!

Jag berättade att jag höll på att skriva om min uppväxt i Ängby. Vi i Ängbyveteranerna träffas ett par gånger per år i klubbstugan. Det blir mycket surr om olika händelser från gångna tider. Eftersom vi är från olika årgångar så blir det olika ”komihåg” från händelserna.

Jag började prata med mina kompisar och de tyckte att jag skulle göra ett försök att strukturera och samla våra minnen från vår uppväxt i Norra Ängby. Mycket har redan skrivits om Norra Ängby förr. Men jag beslöt mig för att ta på mig detta uppdrag vilket var ett stort och modigt beslut för mig! Uppdraget har kostat både tid och pengar men samtidigt gett mig mycket tillbaka.

Jag har tyckt att det varit kul hela tiden. Tänk vad många kontakter jag fått vilket jag aldrig trodde då jag började.

Varje person som jag mött har varit formad av Ängby andan. I början har flera svarat att de inte har så mycket att berätta. Men efter lite prat så kommer minnena tillbaka. Jag har ofta frågat om man varit på Ängbygården och då lossnar det mesta. Själv vågade jag aldrig gå dit, jag var för blyg då. Det har jag kommit över på gamla dar!

En annan grej är också att min mamma Sonja var djupt engagerad i Ängby Husmodersförening som sekreterare och ordförande under många år. Så mycket tid hon la ner på detta som gjorde att många mammor kom ut från hemmen. Min mamma fick inte arbeta för sin arbetsgivare när hon gift sig. Tack vare det kunde man alltid komma in när man var hungrig och sedan ut igen. Vilken service.

Tack pappa för din devis: Allting går om man bara vill!

Vad hände sen

Flera träffar ordnades för att få ihop flera personer som ville vara med och berätta om sin uppväxt i Ängby. Själv hade jag redan skrivit ihop det jag kom ihåg från min uppväxt. Ryktet om vår verksamhet spred sig och det kom in fler och fler berättelser. Efter Tom Alandhs TV-program ”Oscar och Greta som byggde sitt hus” ökade intresset för vårt arbete.

Det gick bra att låna Ängby IF:s klubbhus för våra möten. Vi bestämde att träffas på en måndag varje månad mellan 13.00-15.00. Till varje möte fick några i uppgift att ordna kaffebröd och kaffe. Flera flickor till killarna anslöt sig till mötena. Vid ett möte kom någon upp med att vi skulle kalla oss Ängby Sjuttio Plussare – ÄSP.

Mötena med omkring 20 till 30 personer har samlats i Ängby IF:s klubbhus ett tjugotal gånger. Möten var livliga med mycket surr och intresset att deltaga i projektet har varit överväldigande. Från varje möte har det skrivits noteringar om vad vi pratat om. ÄSP organiserade sig som en sektion under Ängby IF:s veteranklubb (org. nr 802411–2008). En kortfattad årsrapport togs fram 2015–2018.

Jag tog på mig uppgiften att samla in berättelserna i pärmar och strukturera dem efter det vägnamn där man bott. Vi övergav tanken på att ge ut en bok eller att dokumentera via internet. Vi enades om att inte ha krav på form, längd eller annat utan att det är själva berättelsen som är intressant. Det är andan bakom texten som är kul att samla. Inga ändringar har gjorts i det insända materialet.

Det tog inte lång tid innan Pärm 1 blev klar. 2017 blev Pärm 2 klar och i skrivandets stund är Pärm 3 nästan klar. Nästan 100 pärmar har kopierats och sålts till intresserade för 500 kronor. Jag har haft kontakt med omkring 400 personer med anknytning till Norra Ängby och har samlat in omkring 200 berättelser från deras uppväxt i Norra Ängby.

Två nostalgiträffar anordnades 2018 och 2019 på Ängby IP som samlade omkring 100 personer. Många glada skratt hördes när man kände igen sina gamla skol- och lekkamrater.

Ungdomsberättelser från Norra Ängby

Då det blev tungrott att sprida vårt arbete via kopior i pärmar sökte vi efter en lösning på internet. Då all information fanns sparad som PDF filer i min dator borde ungdomsberättelserna kunna spridas elektroniskt. En praktisk lösning öppnade sig på hösten 2021 när Norra Ängby Trädgårdsstadsförening erbjöd oss att lägga upp vår information på deras hemsida.

Vi har nu startat arbetet med att lägga upp ungdomsberättelserna strukturerat efter det vägnamn som man bodde på.

Viksjö 2021-08-24
Björn Jenelius