Gå till innehåll

Skrivelser

Skrivelse till Staden angående radhusen på Bureusvägen

Föreningen skickade en skrivelse till Stockholms stadsbyggnadskontor daterad 2016-04-16 angående föreslaget om att bygga nya radhus på Bureusvägen.

Sid 1, Sid 2, Sid 3

Skrivelse till Stadsholmen angående Ängby slott

Föreningen skickade i maj 2014 en skrivelse till Stadsholmen angående hyreshöjningar och uppsägande av hyreskontrakt för Ängby slott.
Svaret från Stadsholmen finns tillgängligt här.

Mer om Ängby slott finns att läsa i senaste numret av vår tidning.

Begäran till Trafikkontoret att granska genomfartstrafik

Föreningen har i en skrivelse begärt av Trafikkontoret att granska genomfartstrafiken mellan Ängbyplan och Spångavägen via Vultejusvägen.
Se ursprungliga skrivelsen. Därefter påminnelse per mejl samt svar från trafikkontoret.

Synpunkter på Stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för Beckomberga 1:18 m fl. (Dp 2008-00237-54)

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening har sänt in skrivelser angående nybyggnadsplanerna på Beckombergaområdet, se Pågående Planarbete och sök med dnr P2008-00237.
Skrivelse nr 1 per 2011-03-30bilaga 1,   bilaga 2
Skrivelse nr 2 per 2011-09-30