Gå till innehåll

Trädgård

Inledning

Trädgårdarna i Norra Ängby var från början avsedda att dels nyttjas för odling och dels för nöje med prydnadsväxter och plats för trädgårdsmöbel.

Trädgårdskonsulenterna

Stockholms stad styrde hur utformning av småstaden skulle se ut. Genom trädgårdskonsulenter gav man anvisningar och råd för de nya trädgårdsägarna. Det fanns en konsulent för de större villorna, en för småstugeägaren och en för koloniområdena. Trädgårdskonsulent Ivar Wing och hans assistent var ansvariga

Pionrabatt troligtvis anlagd på 30-talet.

för småstugorna. Ivar Wing gav personlig rådgivning, gjorde standardritningar och deltog i kursverksamhet. Han skrev regelbundet i Småstugeföreningarnas tidning i Stockholm och genomförde platsbesök i områdena för att se hur arbetet fortskred. I Ulvsunda fanns Båtsmanstorpet som fungerade som visningsträdgård för de växter som rekommenderades. Där kunde småstugeägaren se hur växterna tog sig ut innan beställning av växtmaterial gjordes. Standardritningarna gav både förslag på utformning av trädgården och på växtval.

NÄT

Trädgårdsstadsföreningen såg från början som en av huvuduppgifterna att sprida kunskap om odling och att tillse att planen för området realiserades. Det gjorde man genom de kurser som organiserades i exempelvis trädbeskärning, genom återkommande information och rena tillrättavisningar. Man gav information i den egna tidningen och angav föredömen genom utnämningar om bästa/prydligaste trädgård för året. Vidare tillsåg föreningen att årlig trädbesprutning för samtliga genomfördes.

Vinn ett jubileumsträd

Nu börjar planeringen för Äppelsöndagen 26 september , då vi firar att Norra Ängby Trädgårdsstadsförening fyller 90 år. Vi erbjuder ängbyborna att plantera ett jubileumsäppelträd för endast 90 kr. Idag fotade vi instruktionen, som kommer i tidningen - hur man planterar ett äppelträd.

Posted in Trädgård | Leave a comment

Vill du plantera ett äppelträd i din trädgård?

Posted in Trädgård | Tagged , , | Leave a comment

Hur många poäng får din trädgård?

Hur ser det ut i din trädgård med den biologiska mångfalden. Detta är en viktig fråga nu när vi just håller på med den sjätte massutrotningen i historien. Här finns en test för att mäta den biologiska mångfalden.

Posted in Trädgård | Tagged | Leave a comment

Så bekämpar du parkslide – 4 värdefulla råd

Här är några tipps att försöka få bort Parkslide, läste att i England så är vissa fastigheter osäljbara på grund av parkslide då det är för dyrt att sanera. Nu är det tid att starta innan växten går i vila!

Posted in Trädgård | Tagged , | Leave a comment

Så kan du själv hjälpa den biologiska mångfalden | SvD

Några saker som man kan göra för att hjälpa till med den biologiska mångfalden. Klipp inte gräset Ta inte med frön hem från utlandet Välj blommor som gillas av bin och humlor Rapportera invasiva arter, och andra arter också. Sätt press på politiker om att gröna ytor behålls. Anlägg en kompost Ett ekosystem är som ...fortsätt läsa "Så kan du själv hjälpa den biologiska mångfalden | SvD"

Posted in Trädgård | Tagged , | Leave a comment

Världens värsta invasiva växt: Parkslide

Parkslide är en stor, flerårig, snabbväxande växt med bambulik­nande skott. Den finns spridd i stora delar av landet och har varit populär som trädgårdsväxt men som idag anses som en av världens värsta invasiva växter av International Union for Conservation of Nature, IUCN.

Posted in Trädgård | Tagged , , | Leave a comment

Leopardsnigeln mot mördarsnigel.

En leopardsnigeln har siktats i Norra Ängby, kanske finns det fler vilket vore bra då detta är en art som kan begränsa den spanska skogssnigelns framfart.

Posted in Trädgård | Tagged , , , | Leave a comment

Trädgårdsritningar

Trädgårdskonsulent Ivar Wing publicerade typritningar för småstugeträdgården som fastighetsägaren kunde använda som förebild vid anläggandet av trädgården. I tidningen för Småstugeområdena publicerades de under årens lopp i nummerföljd.

Posted in Trädgård | Tagged , , | Leave a comment

Stenparti

Redan från början anlade man stenpartier i Norra Ängby där det fanns nivåskillnader i tomten. Nedan visas två foton från 40-talet med stenpartier och spaljéer. På det högra fotografiet kan man dessutom se väggspaljé för fruktträd, fristående spaljé. Färgsättningen på huset är ljuskulör med vindskivor och foder i samma kulör som fasad. Fönsterbågar är mörkare.

Posted in Trädgård | Tagged , , , | Leave a comment

Vatten

Från slutet av 30-talet började en damm i trädgården bli modernt. Det underlag som Kulturmiljögruppen har fått fram är att dammen då var i funktionalistisk stil. Dammen hade kvadratisk eller rektangulär form men på ritningen nedan är dammen en hexagon. Dammen hade en vattenpelare centralt i mitten. Den kom från ett fast monterat metallrör som ...fortsätt läsa "Vatten"

Posted in Trädgård | Tagged , , | Leave a comment