Gå till innehåll

Ombyggnad

Vultejusvägen 66 Stridsyxan 32 År 1939

Artiklar om radonsanering

I nummer 2 av Norra Ängby Tidning 2021 beskriver Thomas Fagerholm hur han lyckas få bidrag för radonsanering i sitt hus. I tidigare nummer av NÄ Tidning har han beskrivit hur man går till väga för att sanera sitt hus från radon. Dessa artiklar finns att läsa här: http://norra-angby.se/wp-content/uploads/2021/06/Radonsanering-NÄT-fem-artiklar.pdf

Posted in Bygga om, Ombyggnad, Trädgårdsstaden | Tagged , | Leave a comment

Husdrömmar – 30-talsdröm i Enskede

SvT sänder en serie om olika husdrömmar och olika husprojekt. I detta program får vi följa en familj som köper ett hus oset i Enskede från 1931. Enskede är ett liknade område som Norra Ängby så det finns en intressant koppling till vårt område och hur man tänker med ombyggnader i våra hus.

Posted in Ombyggnad | Tagged , , | Leave a comment

Ängbystugan – ett system

Posted in Ombyggnad | Tagged , , | Leave a comment

Stadsbyggnadskontorets program för Norra Ängby

Stadsbyggnadskontorets program för Norra Ängby från 1978 Titta på programmet som ett historiskt dokument. Det visar att omsorgen om Norra Ängby inte är ett nytt påfund, utan en mångårig angelägenhet för staden till områdets gagn.

Posted in Bygga om, Ombyggnad, Trädgårdsstaden | Tagged , | Leave a comment