Gå till innehåll

Förslag till stadsplan för del av stadsdelen Ängby i Stockholm

Denna ritning från Stockholms Stadsbyggnadskontor från den 6 september 1930 visar förslag på hur tanken var med planen för Ängby. Man kan studera hur det blev då slutresultatet blev lite annorlunda på några ställen. Inget är ännu namngivet och man kan se de gamla vägar med mera.

Speciellt vid nuvarande Ängbyplan och Åkeshov.

Förslag till stadsplan för Ängby 1930

__________________

Antal lästa gånger: 91