Gå till innehåll

Svavelticka på oxelträd.

På ett oxelträd på Vultejusvägen nere vid Dybecksvägen växer denna märkliga svamp. Vad jag kan bedöma så är det en svavelticka.

Svaveticka, Laetiporus sulphureus

Lite information som jag hittade om svampen, på Modern trädvård.

Utbredning: Svaveltickan är förekommande i mellersta till södra Sverige. Den följer dock ekens naturliga utbredning.

Substrat: Svaveltickan växer på levande, ibland döda stammar av främst lövträd t.ex. ek, körsbär, robinia, al, sälg, lärk mm.

Utseende och biologi: Fruktkropparna är ettåriga och förekommer sommar till hösten. De är relativt lätta och känna igen av sin ofta gul orange färg. De börjar oformliga, senare solfjäderformade och taktegellagda och mellan 10-50 cm breda och 3-10 cm tjocka. Ovansidan är orangegul med svavelgul kant. Porerna är svavelgula, äldre ockrafärgade och runda. När fruktkroppen blir gammal blir den nästan vitaktig och torr. Svampen tar fäste via sår och kan växa flera år i kärnveden innan den upptäcks. Trädet blir med tiden ihåligt då svampen bryter ner det mesta av den färska veden.

Typ av röta: Svampen orsakar brunröta. Svaveltickan är en aggressiv svamp som gör stor skada på stads och parkträd. Man bör göra en noggrann undersökning av trädet om man hittar svampen. Med tiden blir trädet till ett riskträd och bör därför fällas.

Förväxlingsrisk: Ingen.

Övrigt: Svaveltickan har en förmåga att skapa ihåliga träd till framförallt ekens betydelse som vårdträd för många insekter vars larver lever i den svamprötade kärnveden.