Gå till innehåll

Årsmötet 2022

Föreningens årsmöte hölls i år på Ängby Torg - 11 juni närmare bestämt - och vi hade tur med vädret så solen sken på oss. Ellas Café hade bakat rabarber-bullar åt oss, och vi bjöd på äppelmust och kaffe till det. I år liksom de två föregående åren har vi på grund av covid 19 valt att senarelägga årsmötet så att vi kan vara utomhus med lägre risk för eventuell smitta. Stadgan säger att årsmötet ska hållas i mars, men styrelsen tycker att det under rådande omständigheter är bättre med den här lösningen. På mötet valdes revisorerna om, och i styrelsen valdes Elisabet Engdahl-Linder om på 2 år, och Bengt Randers valdes om på ett år som suppleant till styrelsen. Årsmötet 2021 lyckades inte utse en valberedning, och från revisorerna kom nu förslaget att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för att hitta en valberedning inför nästkommande årsmöte.

Bild-1