Gå till innehåll

Alléer

Området har idag ett antal alléer med Hedebyvägen, Beckombergavägen och Stora Ängby Allé som exempel. De har tillkommit redan vid planläggningen av området och arkitekten utgick från en skelettplan. I skelettplanen angavs att i vissa fall skulle träd planteras på stadens mark och in andra fall i tomtgränsen och då skulle småstugeägaren inköpa växten.

Skelettplanen angav att olika gator skulle ha olika träd. På Bergslagsvägen finns idag syrenträd som är en rest av planen. Andra rester finns på Åloppevägen och Brennervägen där det återstår ett par Oxelträd. Stora Ängby allé har dels syrenbollar och hagtorn. Beckombergavägen är planterad med lönn. Alléerna är en viktig del i områdets identitet.

Skelletplan för Enskede

Detalj av skelettplan för Tallkrogen. En liknande har funnits för Norra Ängby. Är det någon som har en sådan är Kulturmiljögruppen intresserad av en kopia.

Senast uppdaterad 26 mars 2013
__________________

Antal lästa gånger: 114