Gå till innehåll

Småstugetyper i orginal

Skriften
Stockholms stads Småstugor 1927 - 57
En sammanställning av hustyper, underlag för om- och tillbyggnader
är utgiven av Stadsbyggnadskontoret. Hela skriften går att köpa på stadsbyggnadskontorets expedition.

Ett utdrag ur ovan nämnda skrift med alla småstugetyper för Norra Ängby kan du ta del av här. 
__________________

Antal lästa gånger: 264