Gå till innehåll

Trädgårdsritningar

Trädgårdskonsulent Ivar Wing publicerade typritningar för småstugeträdgården som fastighetsägaren kunde använda som förebild vid anläggandet av trädgården. I tidningen för Småstugeområdena publicerades de under årens lopp i nummerföljd.
[masterslider id="8"] Man kan se hur idealet förändrades under tiden med att de första ritningarna har drag av tjugotalsträdgården med gångar belagda med grus, odling, perenner och äppelträd. Under trettiotalet kommer funktionalismen allt mer att ge avtryck med plattor i kalksten(ölandssten), mindre odling och mer av naturen som ideal.

För att ge exempel på utvecklingen finns ett antal ritningar publicerade med text.

Trädgårdsritning nr 16

Standardritning 16 är från tidigt 30-tal.

Ritningen är från tidigt 30-tal. Gångar är grusade, det finns flaggstång, och växtmaterialet står i räta linjer. Häckar avgränsar mot gata. I tomtens hörnor mot gatan finns angivet att träd skall planteras enligt den så kallade skelettplanen, se mer under rubrik Alléer. Växtförteckningen anger klassiska perenner.

Trädgårdsritning nr 70

Standardritning 70 från senare delen av 30-talet.

Ritning från senare delen av 30-talet. Funkisen har slagit genom. Gångar är anlagda av kalksten och de har en slingrande stil för att passa in i " naturälskarens trädgård". Växtvalet består av gran, björk och rododendron. Det finns ett stenparti. Växterna är inte längre placerade i räta linjer. Denna typ av trädgård kan man bl a finna på Franklandsvägen.

Senast uppdaterad 26 mars 2013
__________________

Antal lästa gånger: 287