Gå till innehåll

Bygga om, bygga till

Behöver jag bygglov? Behöver jag göra bygganmälan? Tips inför renovering och underhåll.

BygglovBoverkets hemsida hittar du information för dig som har planer på förbättringar. Vi är många som kämpat med ombyggnader för att erbjuda våra tonåringar egna rum. Mikael Kindbom har varit hygglig och gjort en kortversion av Tips för dig här.

Vad gäller för regler angående bygglov inom Stockholms stad? Se information om Bygglov i Stockholm.

Vad gäller för just min tomt och mitt hus? Här finns gällande detaljplan för Norra Ängby, diarienummer PL 8100. Med kartsökningsfunktionen där kan du leta upp gällande detaljplan för din fastighet.

Norra Ängby är klassat som Riksintresse. Därför är de flesta hus K-märkta med gul markering och ett fåtal med grön. Läs mer om Norra Ängby som Riksintresse och se ditt hus på kartan. Stadsbyggnadskontoret färdigställde ett program för Norra Ängby 1978. Titta på programmet som ett historiskt dokument. Det visar att omsorgen om Norra Ängby inte är ett nytt påfund, utan en mångårig angelägenhet för staden till områdets gagn. En stor del av innehållet är lika aktuell som för trettiofem är sedan. Annat har däremot ändrats sedan skriftens tillkomst. Så heter t.ex. stadsplan idag detaljplan och byggnadslov bygglov. Material och metoder för tilläggs- och fuktisolering har utvecklats (sid 17, 18) och rutinerna för bygglovsansökning har ändrats (sid 40).

Du kan även söka information om ditt hus i Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister. Mata in fastighetsbeteckning i sökfältet.

Tänk efter före - denna skrift vänder sig främst till fastighetsägare som tänker utföra ändringar i eller underhåll av sitt hus. Den är en uppmaning till fastighetsägaren att se bakom husets nötta yta och söka de kvaliteter i material och utförande som finns, men som kanske inte omedelbart syns. Ännu en nyttig broschyr för att förbereda sig.

Fler bygglänkar från Boverket: Bygglov o Bygganmälan

Stadsplanering

Runt Norra Ängby finns flera stora nybyggnadsprojekt planerade. Vill du informera dig om dessa, eller se om din granne tänker bygga till? Med kartsökningsfunktionen på stadens hemsida kan du se pågående detaljplaner nära dig.
__________________

Antal lästa gånger: 893