Gå till innehåll
Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsmötet är inställt blir i höst.

31 mars @ 19:00 - 21:00

Styrelsen har beslutat att ställa in årsmötet i Norra Ängby Trädgårdsstadsförening, och orsaken är det rådande läget med coronaviruset i Sverige och Folkhälsomyndighetens instruktioner för att minska smittrisken. Med största sannolikhet kommer årsmötet inte att hållas förrän efter sommaren, och vi återkommer med närmare information om det vid ett senare tillfälle.
Föreningen har ytterligare arrangemang under våren som är inställt och det är ÄngbyStafesten. Övriga får vi återkomma till när vi närmar oss tidpunkten.

Kvällens program
18.30 Fika och mingel. Träffa gamla vänner.
19.00 Föreningsstämma (årsmöte)

Dagordning vid stämma
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän, att jämte ordföranden justera
protokollet
4. Val av rösträknare för stämman
5. Fastställande av röstlängd
6. Fråga om stämman utlysts på rätt sätt
7. Fastställande av dagordning för mötet
8. Styrelsens förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse)
9. Den ekonomiska redovisningen för det gångna året
10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
12. Styrelsens verksamhetsplan och budget för det kommande året
13. Fastställande av medlemsavgift
14. Övriga framställningar från styrelsen
15. Motioner från medlemmarna*
16. Val av ordförande för föreningen
17. Val av övriga styrelseledamöter
18. Val av suppleanter
19. Fråga om val av valberedning, (bestående av minst tre personer,
varav enväljs till sammankallande)
20. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant
21. Meddelande om hur kallelse till nästa föreningsstämma ska ske
22. Övriga frågor
23. Stämmans avslutande
20.00 Gäst: Ola Jennersten.
20.40 Föreningsstämman fortsätter (ev).
Ca 21 Mötet avslutas.

Detaljer

Datum:
31 mars
Tid:
19:00 - 21:00

Arrangör

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening
Webbplats:
http://www.norra-angby.se

Plats

Tempus
Beckombergavägen 3
Bromma, 16854
+ Google Map