Gå till innehåll

Bygga och renovera

En samling med inlägg om ombyggnad mm.

Bygglov

Bygglovsavdelningen är den för ängbyborna mest intressanta avdelningen. Den ansvarar för bygglov och bygganmälan. För att få bygga något behövs i allmänhet bygglov och bygganmälan ska göras när arbetet sätts igång. De två bygglovsektionerna, Nord och Syd, handlägger bygglovärenden och de två bygganmälanssektionerna, likaså Nord och Syd, ansvarar för byggsamråd och kontroll att bygglovet följs ...fortsätt läsa "Bygglov"

Posted in Bygga om, Riksintresse | Tagged , | Leave a comment

Bygglov för solpaneler

Vår nätleverantör Ellevio har f n en egenelkampanj riktat till villaägare i Stockholms län med en paketlösning inkluderande solcellspaneler på t ex husens tak. Eftersom gällande detaljplan för vårt område föreskriver rött taktegel har vi tillfrågat stadsbyggnadskontoret om deras inställning i frågan. Vi har fått följande svar:

Posted in Bygga om | Tagged , , | Leave a comment

Inköp av tjänster – ett svårt val

Denna artikel har tillkommit då det till styrelsen kommit in förfrågningar om huruvida ett företag är seriöst eller inte. Vad kan föreningen göra inom detta område för sina medlemmar

Posted in Bygga om | Tagged , | Leave a comment

Bygga om, bygga till

Behöver jag bygglov? Behöver jag göra bygganmälan? Tips inför renovering och underhåll. På Boverkets hemsida hittar du information för dig som har planer på förbättringar. Vi är många som kämpat med ombyggnader för att erbjuda våra tonåringar egna rum. Mikael Kindbom har varit hygglig och gjort en kortversion av Tips för dig här.

Posted in Bygga om | Tagged , | Leave a comment

Om- och utbyggnad

Går du i byggnadstankar och vill göra det med Ängbykänsla? På hemsidan  finns information från byggnadsnämnden för att öka din chans att lyckas: Samma dokument innehåller även - Norra Ängbys byggnadshistoria, - husvård, - illustrationer, - grundläggningskarta över området, - samt råd och tips för att spara energi! __________________ Antal lästa gånger: 

Posted in Bygga om | Tagged | Leave a comment

Att bygga ut med Ängbykänsla

De som var på Trädgårdsstadsföreningens informationsmöte ”att bygga om och bygga ut med Ängbykänsla” i Tempus samlingslokal den 14 november fick många tips på nyttiga webbplatser och skrifter. Här är länkarna: På stadens webbplats http://www.stockholm.se finns sökbar information om bygglov, arkitekttips och vad som gäller i Norra Ängby för så kallade bygglovsbefriade byggnader. Om du ...fortsätt läsa "Att bygga ut med Ängbykänsla"

Posted in Bygga om | Tagged , | Leave a comment

Småstugetyper i orginal

Skriften Stockholms stads Småstugor 1927 - 57 En sammanställning av hustyper, underlag för om- och tillbyggnader är utgiven av Stadsbyggnadskontoret. Hela skriften går att köpa på stadsbyggnadskontorets expedition.

Posted in Småstuga | Tagged , | Leave a comment

Originallister

Den som renoverar sitt hus i Norra Ängby och vill behålla eller återskapa det interiöra utseendet letar säkert efter lister med originalprofilering. Det enda försäljningsstället i Stockholm som har alla tre originallister från 1934 ”på hyllan” är Panel och List på Tomtebogatan 38, Panel och list I lagerlistan hittar man ”svanhals”-taklisten T4 under ”beställningsvara” på ...fortsätt läsa "Originallister"

Posted in Bygga om | Tagged , | Leave a comment