Gå till innehåll

Bygga och renovera

En samling med artiklar om ombyggnad mm.

Fasadkulör

Förening får ofta frågor om fasadfärger på våra hus. Detta är inte förvånande då varje år ett hundratal hus behöver målas om. Frågan gäller oftast val av tillåten kulör eller Norra Ängbys originalkulörer.

Posted in Bygga om | Tagged , , | Leave a comment

Vad får jag göra på min tomt?

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening hade bjudit in Robert Kiestut till en träff för medlemmar på Tempus den 8 april 2019. Han gav oss vägledning i de vanligaste frågorna som framför allt de som rätt nyligen flyttat in i vår trädgårdsstad har.Han redogjorde för vad som styr byggprocesserna, hur områden med riksintresse hanteras på olika nivåer och ...fortsätt läsa "Vad får jag göra på min tomt?"

Posted in Bygga om | Tagged , , , | Leave a comment

Stadsbyggnadskontorets program för Norra Ängby

Stadsbyggnadskontorets program för Norra Ängby från 1978 Titta på programmet som ett historiskt dokument. Det visar att omsorgen om Norra Ängby inte är ett nytt påfund, utan en mångårig angelägenhet för staden till områdets gagn.

Posted in Bygga om, Ombyggnad, Trädgårdsstaden | Tagged , | Leave a comment

Bygglov

Bygglovsavdelningen är den för ängbyborna mest intressanta avdelningen. Den ansvarar för bygglov och bygganmälan. För att få bygga något behövs i allmänhet bygglov och bygganmälan ska göras när arbetet sätts igång. De två bygglovsektionerna, Nord och Syd, handlägger bygglovärenden och de två bygganmälanssektionerna, likaså Nord och Syd, ansvarar för byggsamråd och kontroll att bygglovet följs ...fortsätt läsa "Bygglov"

Posted in Bygga om, Riksintresse | Tagged , | Leave a comment

När folket skulle läras att välja kulörer

En artikel ur Byggnadskultur 1/2008 av Vicki Wenander. 1930-talet var tiden då svenska folket skulle läras att välja rätt färg i hemmet. Utstallningen-Bostad-och-Farg-1933 berättar här om den ambitiösa utställningen Bostad och färg i Stockholm 1933. __________________ Antal lästa gånger: 

Posted in Bygga om, Trädgårdsstaden | Tagged , , , , | Leave a comment

Bygglov för solpaneler

Vår nätleverantör Ellevio har f n en egenelkampanj riktat till villaägare i Stockholms län med en paketlösning inkluderande solcellspaneler på t ex husens tak. Eftersom gällande detaljplan för vårt område föreskriver rött taktegel har vi tillfrågat stadsbyggnadskontoret om deras inställning i frågan. Vi har fått följande svar:

Posted in Bygga om | Tagged , , | Leave a comment

Inköp av tjänster – ett svårt val

Denna artikel har tillkommit då det till styrelsen kommit in förfrågningar om huruvida ett företag är seriöst eller inte. Vad kan föreningen göra inom detta område för sina medlemmar

Posted in Bygga om | Tagged , | Leave a comment

Bygga om, bygga till

Behöver jag bygglov? Behöver jag göra bygganmälan? Tips inför renovering och underhåll. På Boverkets hemsida hittar du information för dig som har planer på förbättringar. Vi är många som kämpat med ombyggnader för att erbjuda våra tonåringar egna rum. Mikael Kindbom har varit hygglig och gjort en kortversion av Tips för dig här.

Posted in Bygga om | Tagged , | Leave a comment

Om- och utbyggnad

Går du i byggnadstankar och vill göra det med Ängbykänsla? På hemsidan  finns information från byggnadsnämnden för att öka din chans att lyckas: Samma dokument innehåller även - Norra Ängbys byggnadshistoria, - husvård, - illustrationer, - grundläggningskarta över området, - samt råd och tips för att spara energi! __________________ Antal lästa gånger: 

Posted in Bygga om | Tagged | Leave a comment

Att bygga ut med Ängbykänsla

De som var på Trädgårdsstadsföreningens informationsmöte ”att bygga om och bygga ut med Ängbykänsla” i Tempus samlingslokal den 14 november fick många tips på nyttiga webbplatser och skrifter. Här är länkarna: På stadens webbplats http://www.stockholm.se finns sökbar information om bygglov, arkitekttips och vad som gäller i Norra Ängby för så kallade bygglovsbefriade byggnader. Om du ...fortsätt läsa "Att bygga ut med Ängbykänsla"

Posted in Bygga om | Tagged , | Leave a comment