Gå till innehåll

Förslag till nya hastighetsgränser – Beckombergavägen

Trafikkontoret hade i slutet av 2016 lagt fram förslag till ändringar av hastighetsgränser i Stockholms kommun. Underlaget för förslaget är en utredning och en hastighetsplan för Stockholm framtagen av Tyréns på uppdrag av Trafiknämnden. Den del av förslaget som berörde Norra Ängby handlade om Beckombergavägen där planen var att höja gränsen från 30 till 40 km/tim.

Norra Ängby Trädgårdsstadsförening uppmärksammade denna plan och skrev en inlaga till Trafiknämnden inför deras möte 8 dec 2016 där man beslöt att skicka Trafikkontorets förslag på remiss till bl a Bromma Stadsdelsnämnd för att säkerställa den lokala förankringen.
Den 10:e december 2020 fattades beslut i Trafiknämnden, och i underlaget inför beslutet kunde vi se att förutom NÄTs synpunkt att bibehålla 30 km/t hade också Bromma Stadsdelsnämnd och Stadsbyggnadskontoret uttryckt samma åsikt. En privatperson boende i Norra Ängby hade också skrivit till Trafiknämnden med samma innehåll. Trädgårdsstadsföreningens synpunkter handlade om att Beckombergavägen är en lokalgata och inte en genomfart, att många barn rör sig i området till skolor och förskolor och att cyklister delar körbanan med bilister och husen har utfart till Beckombergavägen. Det blir en osäker trafiksituation eftersom bilar parkerar på gatan.
Beslutet som Trafiknämnden till slut fattade blev att det ska fortsatt vara 30 km/t på Beckombergavägen!

Dokumentationen om bakgrund och beslut i Trafiknämnden: